Оригинални статии

BMJ

Именити лекари

Научни обзори

Оригинални статии

Клинична практика

 

 

arrow2018 Брой 1 Брой 2 Брой 3
arrow2017 Брой 1 Брой 2 Брой 3
arrow 2016 Брой 1 Брой 2 Брой 3
arrow 2015 Брой 1 Брой 2 Брой 3

arrow 2014
arrow 2013
arrow 2012
arrow 2011
arrow 2010
arrow 2009
arrow 2008
arrow 2007

Последно обновяване: 05.02.2018

 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София, ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София; тел./факс 02/952-23-93 I ©БМЖ: Български медицински журнал

Организационен секретар: С в. Ц в е т а н о в а, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg I Поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а