Редакционна колегия

bmj-logo_smal

Именити лекари

Научни обзори

Оригинални статии

Клинична практика

arrow Главен редактор: Проф. д-р Петко Минчев, дмн
arrow Научен секретар: доц. д-р Т. Червенякова, дмн
arrow Членове
Доц. д-р П. Токов, дм
Доц. д-р Т. Троев, дм
Доц. д-р В. Божинова, дм
Доц. д-р Д. Костадинов, дм
Доц. д-р С. Стойнов, дм
Доц. д-р Х. Кадиян, дм

 

Последно обновяване: 2014 г.

Преминете към новата версия

 

 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София; тел./факс 02/952-23-93 ©БМЖ: Български медицински журнал

Организационен секретар, стилова редакция и корекция С в. Ц в е т а н о в а, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg I Поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а