Контакти

bmj-logo_smal

Именити лекари

Научни обзори

Оригинални статии

Клинична практика

arrow Организационен секретар:

Светла Цветанова

тел. 2-952-16-45, e-mail:
svetlacim@abv.bg
arrow Адрес сп. "Български медицински журнал"

Централна медицинска библиотека - МУ София

ул. "Св. Г. Софийски" №1, 1431 София

 

Преминете към новата версия

Последно обновяване: 2014 г.

 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София; ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София; тел./факс 02/952-23-93 ©БМЖ: Български медицински журнал

Организационен секретар, стилова редакция и корекция С в. Ц в е т а н о в а, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg І Поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а