За списанието| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

3/2014

НАУЧНИ ОБЗОРИ

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

АРХИВ


ИМЕНИТИ ЛЕКАРИ
Проф. Иван Симеонов Москов – 120 години от рождението му (1894-1952)  

НАУЧНИ ОБЗОРИ
Молекулярна биология
Н. Бояджиева, М. Варадинова и Р. Методиева.
Стволови клетки: приложение в медицината 

Епидемиология
В. Дойчева и Й. Митова-Минева.
Епидемиологични и екологични особености на арбовирусите

Дентална медицина
Н. Павлов.
Ретинирани долночелюстни трети молари    

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Анатомия и хистология
В. Дончев, Е. Хайвазов, С. Васев, С. Константинов, Г. Момеков, Й. Илиева, Е. Стефанова
и Б. Ланджов.
Сравнително култивиране на хондроцити in vitro      

Епидемиология
Т. Петкова и Ц. Дойчинова.
Клинико-епидемиологично проучване на херпес зостер при хоспитализирани пациенти     

Нефрология
В. Манолов, Б. Богов, Д. Йонова, Е. Възелов, М. Велизарова, В. Василев и К. Цачев.
Корелация между серумен хепсидин и някои показатели за обмяна на желязо при хронични
бъбречни заболявания          

Инфектология
М. Вълчева, В. Дойчева и Й. Митова-Минева.
Разпространение и контрол на природния
бяс в Европа за периода 1977-2013 г. чрез орална ваксинация на дивите хищници 

Д. Илиева.
Случаи на бяс при хора         

Неврология
Б. Михов.
Промяна на серумната концентрацията на пролактин след дразнене на вестибуларния апарат       
    
Редки болести
М. Камушева, Г. Петрова и Св. Георгиева.
Възможностите на персонализираната медицина при лечение на редки болести – литературен преглед  

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
М. Бечева и Н. Трайкова.
Кинезитерапия при фрактура на ключицата – представяне на клиничен случай      

 

ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека