За списанието| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

3/2011

АРХИВ

ИМЕНИТИ ЛЕКАРИ
Проф. д-р Емил Цветанов Ангелов –  лекар и учен с аристократична чувствителност (1931-2011)

НАУЧНИ ОБЗОРИ
Алергология
Предимства на 8-изопростан като биомаркер за оксидативен стрес

ИмунологияНови клинично значими маркери при имуномедиирани  заболявания на червата

Фармакология
Муколитици

Офталмология
Кератоконус

Онкология
Мястото на генната терапия в съвременното лечение на рака  на простатата

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Фармакология
Чувствителност на клинични щамове Helicobacter pylori към Metronidazole, Tinidazole, Clarithromycin и Azithromycin

Нови аспекти в антибиотичното лечение на хирургичните  инфекции

Пулмология
Нозокомиални пневмонии в хирургични и интензивни отделения  в България, 2000-2010 г.

Ролята на Moraxella catarrhalis в етиологията  на респираторните инфекции в България

Детски болести
Съвременна терапия на туберкулозния менингоенцефалит в детска възраст           

Офталмология
Клинична симптоматика на стационарна нощна слепота  при фамилия с автозомно-доминантно унаследяване

Ефикасност на трансплантация на амниотична мембрана  върху роговичната повърхност
при ануларен абсцес  на роговицата с преден увеит

КЛИНИЧНА ПРАКТИКА – ТРУДНОСТИ В ДИАГНОСТИКАТА
Системен некротичен грануломатозен артериит –  един клиничен случай при дете

IN MEMORIAM 

ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека