За списанието| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

3/2010

АРХИВ

ИМЕНИТИ ЛЕКАРИ
Проф. д-р Стефан Ватев –  първи български професор по детски болести

НАУЧНИ ОБЗОРИ
Епидемиология
Екологичен подход при зоонозите

Алергология
Оксидативен стрес и възпаление при някои белодробни заболявания (ІІ част)

Ендокринология
Хормони на мастната тъкан и инсулинова резистентност

Медицина на бедствените ситуации
Екокатастрофите застрашават биоразнообразието на Световния океан

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Епидемиология
Епидемиологично проучване на стрептококово заразоносителство в детски колективи

Урология
Неспецифичен грануломатозен простатит при ТРУС с биопсия на простатата

Стоматология
Метод за ендоскопски асистирана цистектомия при радикуларни кисти на челюстите

КЛИНИЧНА ПРАКТИКА – ТРУДНОСТИ В ДИАГНОСТИКАТА
Гастроинтестинални метастази при лобуларен карцином на гърдата
Оперативно лечение на ектопична млечна тъкан с принос от два случая

 

ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека