За списанието| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

2/2014

НАУЧНИ ОБЗОРИ

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

АРХИВ


ИМЕНИТИ ЛЕКАРИ

Проф. д-р Любен Попов – един от основателите на дерматологичната наука в България    

НАУЧНИ ОБЗОРИ
Съдова хирургия
Л. Бешев, Б. Цанков и Б. Игнатов.
Лечение със стволови клетки на нереконструктабилни пациенти с критична исхемия на крайниците           

Клинична лаборатория
И. Иванова, Б. Атанасова и К. Цачев.
Мед: физиологично и клинично значение
           
Безопасност на храните
И. Богоева.
Пестицидите и техният увреждащ ефект върху човешкото здраве          

Социална медицина
А. Въткова.
Фактори, детерминиращи появата на професионални заболявания
в съвременното общество          

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Хирургия
Й. П. Йорданов.
Микрохирургична реконструкция на обширни постаблативни дефекти, засягащи
базата на черепа    


Инфектология
Й. Митова, В. Дойчева и С. Ангелова.
Клинична и етиологична структура на нозокомиалните инфекции в България за периода 2011-2013 г.           

М. Карчева, С. Михайлова, И. Макавеев, А. Димитрова и Л. Михайлова.
Компетентност на медицинските специалисти относно стандартните предпазни мерки за контрол на инфекциите 

Гастроентерология
В. Велев, Н. Дървеняшка, Н. Найденова, В. Илчова, И. Томова, С. Aлексиева и М. Тихолова.
Кампилобактериоза и салмонелоза – диференциалнодиагностично проучване при деца    


Обществено здраве
Т. Врабчева, Ж. Тишкова, Т. Баракова и В. Христова-Багдасарян.
Обща миграция от материали за контакт с храни – първо проучване на артикули от търговската мрежа в България

Дентална медицина
В. Стефанова, С. Цанова, М. Манолова и Д. Димитрова.
Социологическо изследване на информираността и нагласите на лекарите по дентална медицина за прилагане на метода „биологично лечение на зъбната пулпа”    

Медицинска етика
Т. Веков и Ж. Колев.
Изследване на регулацията на промотирането и рекламирането на лекарствените продукти в ЕС

РЕЦЕНЗИИ
А. Й. Джоров. Й. П. Йорданов.
Експериментална микрохирургия – основни принципи и техники

ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека