За списанието| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

2/2013

НАУЧНИ ОБЗОРИ

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

АРХИВ

ИМЕНИТИ ЛЕКАРИ
Проф. д-р Евгений Гъбев – виден български епидемиолог (90 години от рождението му)

НАУЧНИ ОБЗОРИ
Генетика
Е. Стоянова, М. Мурджева и С. Кюркчиев.
Стволови клетки и регенеративна медицина

С. П. Хаджидекова.
Съвременни микрочипови ДНК технологии в медицината

Алергология и имунология
Л. Терзиев и В. Цветкова-Вичева.
Значение на антиоксидантите глутатион и L-2-oxothiazolidine-4-carboxylic acid при астма и други заболявания,
свързани с оксидативен стрес


Л. Терзиев и В. Цветкова-Вичева.
Характеристика и роля на манган порфирините при заболявания, провокирани от оксидативен стрес

Ендокринология
Д. Гавраилова.
Място на селена в лечението на тиреоидните заболявания

Нефрология
М. Любомирова.
Aсоциирана с бременността тромботична микроангиопатия и остра бъбречна увреда

Хирургия
Е. Живков, П. Токов, Р. Тодоров, В. Попов, Л. Симонова и В. Солункин.
Обзор на хирургичните операции при колектомия и проктоколектомия

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Микробиология
Р. Гергова, П. Mинчев, М. Дикова, С. Гергов, Ц. Джурова, Т. Илиева и И. Митов.
Микробен спектър на етиологията на придобитите в обществото респираторни инфекции в детска възраст
и резистентност към антимикробни средства


Епидемиология
С. Ангелова, Ц. Минчева, Й. Митова, В. Дойчева и Е. Единакова.
Проучване върху динамиката на епидемичния процес при нозокомиалните инфекции в област Плевен
за периода 2007-2012 г.


Е. Единакова, Й. Митова, В. Дойчева, Р. Филипова и С. Ангелова.
Разпространение на ку-треската в България (1961-2012 г.)

Инфектология
T. Стоева, К. Божкова и М. Божкова.
Проучване на фунгемиите в Университетска болница: етиологичен спектър и антимикотична чувствителност

Психология
Р. Крумова-Пешева, Л. Спасов и В. Михайлова.
Пациентът, болницата и трансплантацията на органи

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
Генетика
Т. Бонева и Е. Начева.
Преимуществата на геномното скениране за диагностика при пациенти с мултиплен миелом

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
В. Монев.
За разбирането на епидемиологичните понятия


ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека