За списанието| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

2/2011

АРХИВ

ИМЕНИТИ ЛЕКАРИ

Професор Боян Панайотов Кърджиев (1900-1982) 

НАУЧНИ ОБЗОРИ
Радиология
Мозъчна асиметрия и контрол на физиологичните функции: норма и клинични проекции

Офталмология

Приложение на мултифокална електроретинограма при заболявания, засягащи ретината

Хирургични инструменти на траките от І век, между които и за очна хирургия, приличащи на съвременните

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Инфекциозни болести

Трудната борба срещу “дребната шарка” морбили

Епидемиология и профилактика на коклюша в България (1921-2010 г.)

Епидемиологични и клинични проучвания на скарлатината в Плевенски регион


Клинична лаборатория

Оценка на неопределеността на измерванията с ротационен тромбеластометър Rotem®

Рехабилитация и Физиотерапия

Отчитане на резултатите от комплексна функционална оценка  на възстановяването при пациенти след фрактура на дисталния радиус

Доказване и количествено определяне на алантоин в козметични продукти

Професионални болести

Съвременни акценти на трудовомедицинското значение на изследване на функционалното състояние за здравето и безопасността при работа

Оценка на здравното състояние на работещи в тютюневата и цигарена промишленост на базата на анализ на заболяемостта с временна неработоспособност

 

КЛИНИЧНА ПРАКТИКА – ТРУДНОСТИ В ДИАГНОСТИКАТА
Дерматология

Пигментен козметичен дерматит – клиничен случай и литературен обзор

 

ПРЕДСТОЯЩИ НАУЧНИ ПРОЯВИ
ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека