За списанието| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

2/2009

АРХИВ


ИМЕНИТИ ЛЕКАРИ
Професор Христо Нинов Михов

НАУЧНИ ОБЗОРИ
Съвременни схващания за лечението на ревматоидния артрит  с променящи болестната активност средства
Поглед върху конфликти и възможности за общуване  в медицинската практика
Кардиомиопатии в детската възраст. Хипертрофична кардиомиопатия    
Респираторен Дистрес-синдром при възрастни – съвременни  тенденции в лечението
Оксидативен стрес и астма – лечение с антиоксиданти

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Епидемичен паротит в София-област, 2007 г.
Някои естетични и онкологични проблеми на онкопластичната хирургия на туморите в долните квадранти на млечната жлеза
Трансобтураторна Слингова техника за лечение на инконтиненция при мъже след операции на простатата. модификация на мъжки слинг I-stoptm B. Braun – оперативно технически аспекти
Роля на професионалните фактори за развитието на някои  автоимунни болести
Универсалните компоненти на системата за управление  на качеството, приложени в болничните аптеки
Случай на фамилен Retinitis pigmentosa

ЮБИЛЕЙНИ ДАТИ

ПРЕДСТОЯЩИ НАУЧНИ ПРОЯВИ

ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека