За списанието| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

1/2014

НАУЧНИ ОБЗОРИ

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

АРХИВ

ИМЕНИТИ ЛЕКАРИ

120 години от рождението на Проф. Ангел Йорданов Пенчев (1894-1975)

 

НАУЧНИ ОБЗОРИ

Алергология и клинична имунология

Л. Терзиев и В. Цветкова-Вичева.
Изопростани и болести на белите дробове

 

Ендокринология

М. Генова.
Панкреасната бета-клетъчна дисфункция при гестационен захарен диабет и нейната роля в патогенезата
на захарен диабет тип 2     

 

Епидемиология

В. Дойчева, Й. Митова, С. Ангелова и Ц. Минчева.
Тенденции в разпространението на HIV/СПИН инфекцията в Европа и в България за периода 1986-2011 г.

 

В. Дойчева и Й. Митова.
За вариолата (едра шарка) – първото ерадикирано инфекциозно заболяване в света

 

Гастроентерология

Цв. Великова, З. Спасова, Е. Иванова-Тодорова, Д. Кюркчиев и И. Алтънкова.
Съвременна концепция върху основни аспекти на глутеновата ентеропатия при възрастни пациенти

 

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

Безопасност за пациента

А. Кирчева и С. Димитрова.
Болниците на бъдещето – през фокуса на безопасните медицински грижи

 

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Епидемиология

Ц. Минчева, М. Вълчева, В. Дойчева, Й. Митова, С. Ангелова и Е. Единакова.
Проучване върху динамиката на разпространение и основните епидемиологични показатели
при инфекциите на външните покривки – антракс, тетанус, бяс

 

Н. Корсун, А. Теодосиева, М. Йорданова, А. Курчатова и М. Кожухарова.
Грипен сезон 2012/2013 г. – вирусологични и епидемиологични аспекти        

 

Хирургия

А. Tасева, В. Тасев, П. Токов и В. Димитрова.
Енуклеацията при хирургичното лечение на чернодробните хемангиоми

 

Л. Бешев, В. Едрева и Д. Нгуен.
Етиология на инфекциите на рани в отделение по съдова хирургия – анализ за десетгодишен период

ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека