За списанието| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

1/2012

АРХИВ

ИМЕНИТИ ЛЕКАРИ
Проф. д-р Атанас Стоянов Теодоров-Балан − 140 години от рождението му (1872-1956)   

НАУЧНИ ОБЗОРИ
Акушерство и гинекология
Я. Корновски и Е. Исмаил.
Ролята на миниинвазивната хирургия в оперативното лечение на рака на маточната шийка

Ендокринология
Д. Гавраилова.
Скрининг за постпартална тиреоидна дисфункция

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Физиотерапия
А. Мирчева и Б. Десева.
Комплексна рехабилитационна програма при пациенти с усложнение рамо-ръка синдром след фрактура на дисталния радиус

Епидемиология
Б. Халова, П. Георгиев и Й. Митова.
Влияние на превенцията и противоепидемичния контрол върху разпространението на инфекциозните заболявания в София и България

М. Карчева и Г. Ганчева.
Морбили в област Плевен (2000-2010 г.) – епидемиологични и клинични аспекти

Фармакология/Токсикология
В. Л. Христова-Багдасарян, Ж. А. Тишкова и Т. М. Врабчева.
Определяне на акриламид в кафе и кафеени продукти

Онкология
В. Атанасова, Н. Дончев и П. Гацева.
Електронномикроскопски промени в черния дроб на бели плъхове при въздействие на сок от черноплодна арония в условията на експериментална диетилнитрозаминова туморогенеза

Хирургия
П. Токов, Е. Живков, Л. Симонова, Н. Попадийн, В. Попов, Т. Франгов и В. Димитрова.
Дванадесетгодишен опит в хирургичното лечение на инсулином на панкреаса

Е. Арабаджиева, С. Бонев, П. Токов и В. Димитрова.
Хирургично лечение при усложнени форми на дивертикулоза на гастроинтестиналния тракт

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
В. Тасев, Д. Буланов, А. Тасева и В. Солункин.
Двоен жлъчен мехур, опериран успешно лапароскопски − дискусия върху аномалия

БЕЛЕЖИТИ ДАТИ
Проф. д-р Иван Коцев Георгиев на 95 години

ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека