За списанието| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

1/2011

АРХИВ

ИМЕНИТИ ЛЕКАРИ
In memoriam. 111 години от рождението на проф. Марко Марков (1900-1967)

НАУЧНИ ОБЗОРИ
Вътреболнични инфекции, причинени от Acinetobacter baumannii       

Биологични аспекти на инфекциозната болест

Генетични полиморфизми на лекарствените таргети и болест-модифициращи генетични полиморфизми

Кашлицата – чест симптом в детска възраст. Особености, подходи и необходими проучвания

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Медицинска химия
Разработване и валидиране на метод с високоефективна  течна хроматография (HPLC) за определяне на UV филтър 4-methylbenzylidene Camphor в козметични продукти  (при самостоятелно и при съвместно присъствие с Octocrylene, Octyl Methoxycinnamate и Octyl Salicylate, както и с физичните ултравиолетови филтри Zinc Oxide и Titanium Dioxide)

Белодробни болести
Показателите на T SPOT TB – критерий за ефективност  на противотуберкулозната терапия

Инфекциозни болести

Епидемиологично проучване на паротитна инфекция

Относно програмата за ликвидация на морбили в България

Урология
Трансуретрална резекция при инвазивен преходноклетъчен карцином на пикочния мехур

Инспекция на храните
Определяне съдържанието на акриламид в хранителни продукти

Проучване върху хранителното поведение на бременни жени

Стоматология
Ранни постоперативни резултати след ендоскопски асистирана и конвенционална цистектомия
при радикуларни кисти 
на челюстите – сравнителен анализ

КЛИНИЧНА ПРАКТИКА – ТРУДНОСТИ В ДИАГНОСТИКАТА
Клиничен случай на десностранна белодробна хипоплазия при 10-годишно дете

ПРЕДСТОЯЩИ НАУЧНИ ПРОЯВИ
IN MEMORIAM

 

ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека