Клинична практика: Том 12, 2018 г.

bmj-logo_smal

Именити лекари

Научни обзори

Оригинални статии

Клинична практика

Том 12, 1/2018

Том 12, 2/2018

Том 12, 3/2018

arrow Том 12, 2/2017

Гастроентерология

 

Атипичен случай на фамилна средиземноморска треска с първоначална клинична суспекция за болест на Крон - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 65-67.
Б. Тенева и Р. Цонев

Гастроентерологично отделение, Втора клиника по вътрешни болести
МБАЛ „Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница“ – София
Резюмe. Фамилната средиземноморска треска ...
Ключови думи: фамилна средиземноморска треска, коремна болка, болест на Крон
Адрес за кореспонденция: д-р Б. Тенева, Гастроентерологично отделение, Втора клиника по вътрешни болести, МБАЛ „Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница“, бул. „Никола Й. Вапцаров“ 51Б, 1407 София

 

 

 

 


Последно обновяване: 25.01.2018

 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София, ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София; тел./факс 02/952-23-93 І ©БМЖ: Български медицински журнал

Организационен секретар, стилова редакция и корекция С в. Ц в е т а н о в а, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg І Поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а