Клинична практика

bmj-logo_smal

Именити лекари

Научни обзори

Оригинални статии

Клинична практика

 

arrowТом 12, 2018 arrow2018
arrowТом 11, 2017 arrow2017
arrowТом 10, 2016 arrow 2016
arrowТом 9, 2015 arrow 2015
arrowТом 8, 2014 arrow 2014
arrowТом 7, 2013 arrow 2013
arrowТом 6, 2012 arrow 2012
arrowТом 5, 2011 arrow 2011
arrowТом 4, 2010 arrow 2010
arrowТом 3, 2009 arrow 2009
arrowТом 2, 2008 arrow 2008
arrowТом 1, 2007 arrow 2007
Терапевтична практика - 2007
 

Последно обновяване: 24.01.2018

 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София, ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София; тел./факс 02/952-23-93 І ©БМЖ: Български медицински журнал

Организационен секретар, стилова редакция и корекция С в. Ц в е т а н о в а, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg І Поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а