Famous physicians - Vol.10, 2016

BMJ

Famous physicians

Scientific reviews

Original articles

Clinical practice

Vol 10, 1/2016

Vol 10, 2/2016

Vol 10, 3/2016

arrow Vol. 10, 3/2016

Professor Emeritus - Prof. Petko Emanuilov Petkov - Bulgarian medical journal (Български медицински журнал), 10, 2016, №3, 5-6. (Part of the publication in Bulgarian)
Nachev, S.

Проф. Петков е роден на 24 май 1924 г. в град Пордим. Дядо му Петко „е бил земеделец, писар в общината и клисар в църквата”. Баща му „е бил учител, чиновник, основател и директор на Института по пчеларство”. Петко Петков расте и попива красотата на природата в родния си край и Средногорието, където учи в копривщенската гимназия. Завършва класическата гимназия в Шумен – 1943 г., след което участва в двете фази на войната. През 1952 г. завършва медицина в София и започва работа като военен лекар (1952-1956). През 1956 г., след конкурс, е назначен като асистент в Катедрата по хистология и ембриология на ВМИ – София. През 1964 г. е хабилитиран като доцент, а от 1969 г. е професор и ръководител на катедрата, в която следва традициите, утвърдени от дългогодишния ѝ ръководител акад. Асен Хаджиолов. В научните си дирения П. Петков се посвещава на изучаване хистохимията и хистофизиологията на островния, вътрешносекреторен апарат на панкреаса, като през 1962 г. защитава кандидатска дисертация (дм). ....

Memory of Ilko - Assoc. Prof. Iliya Kalev (1942-2006) - Bulgarian medical journal (Български медицински журнал), 10, 2016, №3, 6. (Part of the publication in Bulgarian)
Nachev, S.

Доц. Калев е роден на 12.10.1942 г. в гр. Раднево. Така се случи, че от есента на 1962 година се оказахме в една студентска група в тогавашното ВМИ – София. Между нас се появи спонтанно близост, която прерасна в приятелство. През зимата на 1965 г. му гостувах в Стара Загора. Така се запознах и със семейството му. Баща му Кольо Калев бе завършил фармация в Швейцария. Заедно с майка му работеха в бившата им собствена аптека (одържавена след 1944 г.). Дядо му – пенсиониран учител по математика и бивш директор на гимназията, и баба му живееха заедно с родителите на Илко във фамилната им къща. В дома им цареше особено спокойствие и тишина. .....


arrow Vol. 10, 2/2016

Professor Vanko Nichev – a physician with exquisite intellectuality and beautiful vocabulary - Bulgarian medical journal (Български медицински журнал), 10, 2016, №2, 5-6. (Part of the publication in Bulgarian)
Minchev, P.

Проф. Ванко Ничев е роден в град София през 1929 г. в семейството на интелектуалци – бащата е юрист, а майката – преподавател филолог. Израства във фамилия с патриaрхални добродетели, патриотични идеи, с утвърждаване на трудолюбие, любознателност, постоянна мотивация за научно творчество.
Проф. Ванко Ничев завършва Deutsche Schule в София, след което е студент във ВМИ – София. Завършва висше медицинско образование през 1954 г. с отличен успех. След проведена специализация в Научноизследователския институт по туберкулоза в София започва работа като специалист по фтизиатрия в Диспансера по туберкулоза – Мадан. През 1960 г. е научен сътрудник в Научноизследователския институт по туберкулоза в София, в който работи до 1972 г. ......

 

arrow Vol. 10, 1/2016

Prof. Dr. Stefan Vatev - 150 years anniversary of the founder of the Bulgarian pediatrics
and child health - Bulgarian medical journal (Български медицински журнал), 10, 2016, №1, 7-8.
(Part of the publication in Bulgarian)
Kalaykov, D.
Проф. Ватев е роден в Ловеч на 06.02.1866 г. В родния си град завършва трети клас първи по успех. През 1879 г. заминава за Виена, където се записва да учи немски език и през същата година след успешно издържани изпити започва обучението си в гимназията на град Пардубице (тогава в Австро-Унгария, сега в Чехия) и завършва успешно през 1882 г. Същата година се завръща в България и започва трудовия си път като учител в Априловската гимназия в Габрово. Наред с работата си като учител още съвсем млад той се изявява като обществен деятел. Освен учител той е и библиотекар и основател на мест ния музей в Габрово. През 1884 г. събира малко пари и заминава за Германия. Записва да следва медицина в Тюбингенския университет, а през пролетта на 1885 г. се прехвърля в Хайделбергския университет........

 

 

Last update: 23.01.2017

 

Medical University - Sofia, Central Medical Library, 1, Sv. G. Sofijski Str., Bg- Sofia 1431 I ©БМЖ: Български медицински журнал

Manuscript Editor and Proofreader: S v e t la T s v e t a n o v a , tel.+3592 952 1645, e-mail: svetlacim@abv.bg I Web support: Dr Z h. S u r c h e v a