Именити лекари

bmj-logo_smal

Именити лекари

Научни обзори

Оригинални статии

Клинична практика

arrowТом 12, 2018 Брой 1 Брой 2 Брой 3
arrowТом 11, 2017 Брой 1 Брой 2 Брой 3
arrowТом 10, 2016 Брой 1 Брой 2 Брой 3
arrowТом 9, 2015 Брой 1 Брой 2 Брой 3

 

arrow Том 8, 2014 Брой 1 Брой 2 Брой 3  
arrow Том 7, 2013 Брой 1 Брой 2 Брой 3  
arrow Том 6, 2012 Брой 1 Брой 2    
arrow Том 5, 2011 Брой 1 Брой 2 Брой 3 Брой 4
arrow Том 4, 2010 Брой 1 Брой 2 Брой 3 Брой 4
arrow Том 3, 2009 Брой 1 Брой 2 Брой 3 Брой 4
arrow Том 2, 2008 Оригинални статии - 2008 Обзори - 2008 Клинична практика - 2008  
arrow Том 1, 2007 Оригинални статии - 2007 Обзори - 2007 Клинична практика - 2007 Терапевтична практика - 2007

 

 

Последно обновяване: 06.02.2018

 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София; ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София; тел./факс 02/952-23-93 І ©БМЖ: Български медицински журнал

Организационен секретар, стилова редакция и корекция С в. Ц в е т а н о в а, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg І Поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а