Архив

bmj-logo_smal

Именити лекари

Научни обзори

Оригинални статии

Клинична практика

Том 11, 2/2017

Именити лекари

П. Минчев Професор д-р Бойчо Бойчев (1902-1971) - Български медицински журнал, 11, 2017, №2, 5-6. (Начало на публикацията)


Научни обзори

Токсикология
Ю. Раденкова-Саева. Свещени растения и гъби с психоактивни свойства и тяхната употреба през вековете - Български медицински журнал, 11, 2017, №2, 7-14. (Резюме)

Фармакоикономика
К. Ташков, К. Митов и А. Савова. Социална тежест на ХОББ – литературен преглед - Български медицински журнал, 11, 2017, №2, 15-21. (Резюме)


Оригинални статии

Клинична лаборатория
В. Рангелов, П. Петрунов, М. Христозова, В. Васева и Р. Попов. Влияние на хроничното професионално лъчево натоварване върху някои биологични показатели на работещи в АЕЦ „Козлодуй”. Статистически анализ и класификация на изследваните лабораторни показатели според степента на диагностичната им значимост- Български медицински журнал, 11, 2017, №2, 22-30. (Резюме)

Фтизиатрия
Е. Георгиева. Огнища и разпространение на туберкулозата сред детското население в България - Български медицински журнал, 11, 2017, №2, 31-35 . (Резюме)

Инфектология и епидемиология
С. Ангелова, Й. Митова-Минева, В. Дойчева, Ц. Минчева, Е. Петрова. Епидемиологична характеристика на вътреболнични взривове от класически инфекции с парентерален път на предаване в България- Български медицински журнал, 11, 2017, №2, 36-39. (Резюме)

Й. Митова, В. Дойчева, С. Ангелова и В. Воденичаров. Инфекция на хирургичното място в болнични отделения с хирургичен профил в България, 2016 г. - Български медицински журнал, 11, 2017, №2, 40-44. (Резюме)

 

Клинични случаи

Фтизиатрия
Е. Георгиева. Еволюция на туберкулозния процес при близнаци в ранна детска възраст в условията на масивен битов контакт - Български медицински журнал, 11, 2017, №2, 45-50. (Резюме)


Дискусия

М. Баймакова, Г. Попов, Р. Андонова, В. Ковальова, И. Диков и К. Плочев. Неясно фебрилно състояние - първи диагностичен алгоритъм за България - Български медицински журнал, 11, 2017, №2, 51-55. (Резюме)

 

 

Последно обновяване: 18.01.2018 г.

 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София; ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София; тел./факс 02/952-23-93 І ©БМЖ: Български медицински журнал

Организационен секретар, стилова редакция и корекция С в. Ц в е т а н о в а, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg І Поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а