Архив

bmj-logo_smal

Именити лекари

Научни обзори

Оригинални статии

Клинична практика

Том 10, 3/2016

Именити лекари

Начев, С. Professor Emeritus - проф. Петко Емануилов Петков - Български медицински журнал, 10, 2016, №3, 5-6. (Публикувано със съкращения във в. „Форум медикус“, бр. 22, 7 юни 2014 - Начало на публикацията)

Начев, С. Спомен за Илко - доц. Илия Калев (1942-2006) - Български медицински журнал, 10, 2016, №3, с.6. (Начало на публикацията)

Научни обзори

Дерматология
Д. Бръмбарова и Р. Янкова. Фотопротектори - Български медицински журнал, 10, 2016, №3, 7-12. (Резюме)

Епигенетика
Г. Богданов, Р. Методиева и Н. Бояджиева. Епигенетика на стареене - Български медицински журнал, 10, 2016, №3, 13-17. (Резюме)

Трудова медицина
А. Въткова. ХОББ като социалнозначимо заболяване, при което важен етиологичен кофактор са неблагоприятните условия на работа и липсата на адекватна превенция - Български медицински журнал, 10, 2016, №3, 18-25. (Резюме)

А. Въткова. Оловната експозиция и оловната интоксикация продължават да са здравен проблем на работното място - Български медицински журнал, 10, 2016, №3, 26-35. (Резюме)


Оригинални статии

Инфектология
В. Велев, М. Павлова, С. Алексиева, Е. Добрева, A. Мангъров и Т. Червенякова. Протозойна чревна флора при деца с Campylobacter-инфекция. - Български медицински журнал, 10, 2016, №3, 36-38. (Резюме)

Фармакология
М. Варадинова, Р. Методиева и Н. Бояджиева. Делта-опиоидни рецептори участват в механизмите на обезболяване при захарен диабет: експериментални проучвания - Български медицински журнал, 10, 2016, №3, 39-42. (Резюме)

Лазерна терапия
К. Крахтова. Съвременни методи за лечение на акне – нискоинтензивна лазер терапия - Български медицински журнал, 10, 2016, №3, 43-47. (Резюме)

Радиология и имунология
В. Рангелов, П. Петрунов, М. Христозова, В. Васева и Р. Попов. Оценка на показателите на хуморалния имунитет, някои неспецифични фактори на имунитета и функционалната активност на лимфоцитите при работници от АЕЦ „Козлодуй”, професионално експонирани с ниски дози йонизиращи лъчения - Български медицински журнал, 10, 2016, №3, 48-67. (Резюме)

 

Гостуващ автор

Клинична лаборатория
И. О. Меркулова. Промени в композицията на фосфолипидните мастни киселини в еритроцитните мембрани при пациенти с ИБС по време на пристъп на предсърдно мъждене - Български медицински журнал, 10, 2016, №3, 68-72. (Резюме)

Хирургия
Т. А. Ал-Садек, Н. И. Димитров, Д. Никлев и А. Ал-Садек. Минимално инвазивна хирургия на Hallux Valgus: радиологична оценка на нашия опит 73-74. (Резюме)

 

 

Последно обновяване: 04.06.2017 г.

 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София; ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София; тел./факс 02/952-23-93 І ©БМЖ: Български медицински журнал

Организационен секретар, стилова редакция и корекция С в. Ц в е т а н о в а, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg І Поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а