Архив

bmj-logo_smal

Именити лекари

Научни обзори

Оригинални статии

Клинична практика

Том 10, 2/2016

Именити лекари

Минчев, П. Професор Ванко Ничев – лекар с изтънчена интелектуалност и красива словесност - Български медицински журнал, 10, 2016, № 2, 5-6. (Начало на публикацията)

Научни обзори

Т. Врабчева. Микотоксините като биологично оръжие - Български медицински журнал, 10, 2016, № 2, 7-12. (Резюме)

А. Семков, Г. Янков и Д. Петров. Белодробна трансплантация. I част. История, проблеми - Български медицински журнал, 10, 2016, № 2, 13-16. (Резюме)

А. Семков, Г. Янков и Д. Петров.
Белодробна трансплантация. II част. Индикации, подбор, хирургични методи, следоперативно поведение и резултати - Български медицински журнал, 10, 2016, № 2, 17-25. (Резюме)

Н. Янчева.
Опортюнистични пневмонии при HIV инфекция - Български медицински журнал, 10, 2016, № 2, 26-37. (Резюме)

А. Спасова и Св. Велизарова.
Антибиотична терапия в терапевтичния алгоритъм на алергичния ринит в детска възраст - Български медицински журнал, 10, 2016, № 2, 38-41. (Резюме)

А. Спасова и Св. Велизарова.
Алергичен риносинуит – диагностичен алгоритъм в детска възраст - Български медицински журнал, 10, 2016, № 2, 42-46. (Резюме)

Г. Янков, А. Семков и Д. Петров.
Поведение при хемоторакс - Български медицински журнал, 10, 2016, № 2, 47-51. (Резюме)

Оригинални статии

В. Яблански, А. Иванов, Е. Влаев, В. Стефанов, Б. Каменова и Г. Симеонов. Хирургично лечение на сколиоза при деца с неврофиброматоза - Български медицински журнал, 10, 2016, № 2, 52-56. (Резюме)

Д. Илиева и М. Сталева. Лабораторни изследвания от оралната ваксинация срещу бяс при лисиците в България през 2015 г. - Български медицински журнал, 10, 2016, № 2, 57-62. (Резюме)

Б. Б. Михов и О. Колев. Изследване на походката при пациенти с някои ендокринни заболявания - Български медицински журнал, 10, 2016, № 2, 63-67. (Резюме)

М. Баймакова, И. Диков, К. Плочев, Т. Кундурджиев, Г. Попов, Р. Михайлова-Гарнизова и В. Ковальова. Неясно фебрилно състояние: първо ретроспективно проучване за България - Български медицински журнал, 10, 2016, № 2, 68-74.
(Резюме)

Клиничен случай

Б. Благова, М. Колева, П. Печалова и Б. Анави. Бързорастящ букален невром – клиничен случай - Български медицински журнал, 10, 2016, № 2, 75-78. (Резюме)

Дискусия

V. Modesto dos Santos. Ракът на гърдата в България – все по-голям проблем - Български медицински журнал, 10, 2016, № 2, 79. (Резюме)

 

Последно обновяване: 16.01.2017 г.

 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София; ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София; тел./факс 02/952-23-93 І ©БМЖ: Български медицински журнал

Организационен секретар, стилова редакция и корекция С в. Ц в е т а н о в а, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg І Поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а