Архив

bmj-logo_smal

Именити лекари

Научни обзори

Оригинални статии

Клинична практика

Том 10, 1/2016

Минчев, П. Десет години Български медицински журнал - Български медицински журнал, 10, 2016, №1, 5-6.

Именити лекари

Калайков, Д. Проф. д-р Стефан Ватев – 150 год. от рождението на основателя на българската педиатрия и детско здравеопазване - Български медицински журнал, 10, 2016, №1, 7-8. (Начало на публикацията)

Научни обзори

Епидемиология
Ц. Минчева, В. Дойчева, Д. Шаламанов и Ц. Дойчинова. Антраксът като средство за биологична война и биотероризъм - Български медицински журнал, 10, 2016, №1, 9-13. (Резюме)

Фармакология
В. Данчева, Г. Ставрева и Л. Терзиев. Блеомицин-индуцирана белодробна фиброза, механизми - Български медицински журнал, 10, 2016, №1, 14-20. (Резюме)

Дентална медицина
Ц. Цветанов. Орален лихен планус - Български медицински журнал, 10, 2016, №1, 21-25. (Резюме)

Б. Благова и П. Печалова. Ултразвук – приложение в оралната хирургия - Български медицински журнал, 10, 2016, №1, 26-29. (Резюме)

Хирургия

С. Сопотенски, М. Кирилова-Донева, Д. Пашкулева, Н. Герасимов и Г. Петрова. Херниални платна – проблеми и решения - Български медицински журнал, 10, 2016, №1, 30-34. (Резюме)

Гастроентерология
А. Коцев и М. Мирчев. Инфекции на хранопровода - Български медицински журнал, 10, 2016, №1, 35-41. (Резюме)

Оригинални статии

Орална хирургия
Ц. Цветанов и А. Бакърджиев. Flamexin® (Piroxicam Β-cyclodextrin) – oбезболяващо и противовъзпалително действие при оперативна екстракция на долни трети молари - Български медицински журнал, 10, 2016, №1, 42-46. (Резюме)

Клинична лаборатория
М. Бончева и Г. Николов. Аналитична надеждност и приложение на метода VIDAS Gal-3 за изследване на галектин 3 - Български медицински журнал, 10, 2016, №1, 47-49. (Резюме)

Клиничен случай

Онкология
К. Киров и Е. Кънчев. Гигантски ретроперитонеален липосарком – описание на случай и обзор на литературата - Български медицински журнал, 10, 2016, №1, 50-53. (Резюме)

Дискусионна

В. Монев. Инфекциите – накъде? - Български медицински журнал, 10, 2016, №1, 54-56. (Резюме)

 

Последно обновяване: 26.09.2016 г.

 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София; ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София; тел./факс 02/952-23-93 І ©БМЖ: Български медицински журнал

Организационен секретар, стилова редакция и корекция С в. Ц в е т а н о в а, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg І Поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а