Архив

bmj-logo_smal

Именити лекари

Научни обзори

Оригинални статии

Клинична практика

arrowТом 9, 2/2015

Именити лекари

Начев, С. Професор Сивчо Христов Сивчев 1914-2004. Обазец на висок морал и брилянтен професионализъм - Български медицински журнал, 9, 2015, №2, 5-6. (Начало на публикацията)

Научни обзори

Епидемиология
В. Дойчева, И. Ангелов, И. Попиванов, Ц. Дойчинова и Д. Шаламанов. Състояние и перспективи за контрола на лайшманиозата - Български медицински журнал, 9, 2015, №2, 7-11.(Резюме)

В. Дойчева, Й. Митова, С. Ангелова и Ж. Донков. Епидемиологични характеристики на вирусен хепатит А в Европа и в България 2008-2013 г - Български медицински журнал, 9, 2015, №2, 12-15. (Резюме)

Инфектология
М. Баймакова. Основни етиологични причини за неясно фебрилно състояние - Български медицински журнал, 9, 2015, №2, 16-26. (Резюме)

Епидемиология
Д. Димитров. Биотероризъм и биологично оръжие - Български медицински журнал, 9, 2015, №2, 27-39. (Резюме)

Дентална медицина
Н. Павлов. Възможности за оценка на увредите на нервус алвеоларис инфериор, възникнали
при оперативно отстраняване на ретинирани и полуретинирани трети мандибуларни молари - Български медицински журнал, 9, 2015, №2, 40-42. (Резюме)

Оригинални статии

Токсикология
Т. Врабчева, Св. Чавдарова и Т. Баракова. Миграция на меламин и формалдехид от пазарни меламинови изделия - Български медицински журнал, 9, 2015, №2, 43-47. (Резюме)

Хирургия
Х. Цеков, А. Лукова, Ю. Ванев, К. Петров, Л. Свиленов, К. Костов и А. Червеняков. Съвременни концепции за лечение на перфорациите и руптури на хранопровода: двадесетгодишен български опит - Български медицински журнал, 9, 2015, №2, 48-56. (Резюме)

Епидемиология
Д. Илиева и Р. Петрова. Контрол на оралната ваксинация в България чрез детекция на тетрациклин и детерминиране на възрастта в зъби от лисици, ваксинирани срещу бяс - Български медицински журнал, 9, 2015, №2, 57-61. (Резюме)

Клиничен случай

Дентална медицина
Ц. Цветанов. Апикална остеотомия на многокоренов зъб – доклад на клиничен случай - Български медицински журнал, 9, 2015, №2, 62-64. (Резюме)

 

Последно обновяване: 10.02.2016 г.

 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София; ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София; тел./факс 02/952-23-93 І ©БМЖ: Български медицински журнал

Организационен секретар, стилова редакция и корекция С в. Ц в е т а н о в а, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg І Поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а