Архив

bmj-logo_smal

Именити лекари

Научни обзори

Оригинални статии

Клинична практика

arrow Том 9, 1/2015

Именити лекари

Проф. д-р Анастас Петков Клисуров 01.01.1894-29.12.1944 - Български медицински журнал, 9, 2015, №1, 5-6. (Начало на публикацията)

Научни обзори

Епидемиология
В. Дойчева и Й. Митова-Минева. Ваксини срещу човешкия имунодефицитен вирус – настояще и перспективи - Български медицински журнал, 9, 2015, №1, 7-16.
(Резюме)

Клинична лаборатория
В. Манолов, С. Хаджидекова, М. Велизарова, В. Паскалева-Пейчева, В. Василев и К. Цачев. Анемия при ревматоиден артрит - Български медицински журнал, 9, 2015, №1, 17-21. (Резюме)

Ендокринология
Д. Гавраилова, А. Димитрова и Д. Хаджиделева. Метаболитни промени при менопауза - Български медицински журнал, 9, 2015, №1, 22 -27. (Резюме)

Неврология
Е. Харитов, Е. Ангелеска и Н. Бояджиева. Роля на имунитета и невровъзпалението в патогенезата на епилепсията - Български медицински журнал, 9, 2015, №1, 28-33.(Резюме)

Дентална медицина
Б. Благова. Ефекти на ER:YAG лазерите (λ = 2940 nm) върху живите тъкани - Български медицински журнал, 9, 2015, №1, 34-37.(Резюме)

Н. Павлов. Коронектомия – метод за лечение на ретинирани и полуретинирани долночелюстни трети молари - Български медицински журнал, 9, 2015, №1, 38-40. (Резюме)


Оригинални статии

Епидемиология
С. Иванова и Д. Илиева. Серологичeн мониторинг за туларемия при лисици в някои региони на България - Български медицински журнал, 9, 2015, №1, 41-44. (Резюме)

Д. Илиева. Потенциална опасност от трансгранично преминаване на заразени с бяс животни от съседни страни в България - Български медицински журнал, 9, 2015, №1, 45-50. (Резюме)

Фармакология и токсикология
Е. Харитов, E. Ангелеска и Н. Бояджиева. Антиконвулсивни и невропротективни ефекти на росувастатин в пилокарпин-индуциран експериментален модел на епилепсия - Български медицински журнал, 9, 2015, №1, 51- 55. (Резюме)

Физикална медицина и рехабилитация
Г. Георгиев и М. Георгиева. Комплексен подход при лечение на хора с наднормено тегло и затлъстяване - Български медицински журнал, 9, 2015, №1, 56-61. (Резюме)

Хирургия
Е. Зънзов, И. Трайков и П. Стефанова. Реконструкция на тъканни дефекти на скалпа с ротационни ламба - Български медицински журнал, 9, 2015, №1, 62-65.(Резюме)


Клиничен случай

Хирургия
А. Тасева и В. Тасев. Илеоцекална инвагинация при възрастни – клиничен случай с преглед на литературата - Български медицински журнал, 9, 2015, №1, 66-68. (Резюме)Последно обновяване: 20.10.2015 г.

 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София; ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София; тел./факс 02/952-23-93 І ©БМЖ: Български медицински журнал

Организационен секретар, стилова редакция и корекция С в. Ц в е т а н о в а, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg І Поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а