Архив

bar740-4

Том 19/2017 г.

 

Брой 1

Брой 2


Брой 1 - съдържание

РЕФЕРАТИ

bar740-4


РЕФЕРАТИ

Дълготрайно намаление на кръвното налягане чрез електропунктура при пациенти с артериална хипертония: рандомизирано контролно проучване - Акупунктура, 19, 2017, № 1, с. 3-15. (Начало)
Хипертонията е едно от най-често срещаните клинични разстройства и в света има близо 1 млрд. души, които страдат от заболяването. Една трета от възрастната популация в САЩ е с хипертония и честотата на заболяването се увеличава с възрастта. Пожизненият риск за хипертония при хората на средна възраст в САЩ е 90%. Много пациенти (46%) с известна сърдечно- съдова болест са хипертоници и 72% от тях са претърпели инсулт, който е причина за около 15% от 2,4 млн. смъртни случая през 2009 г. През 2008 г. изчислените преки и непреки разходи във връзка с хипертонията са 69,9 млрд. долара. Изследователи установяват, че хората с нива на кръвно налягане (КН) над 120/80 mm Hg (систолно/диастолно кръвно налягане (СКН/ДКН) използват комплементарни методи, които водят до намаляване на кръвното налягане, когато е клинично подходящо. За да бъде определена терапия с минимални нежелани ефекти, са необходими прицелни подходи, които да са насочени към механизмите, обуславящи хипертонията. В западната медицинска наука са разработени много терапевтични стратегии за
контрол на хипертонията, но антихипертензивните лекарствени терапии не са ефективни при всички случаи и често се свързват с нежелани ефекти. Лекарствената терапия блокира неселективно много рецептори, което води до нежелани отговори, включително тежки увреждания, които се свързват с падания при по-възрастните пациенти. Необходимо е да се установят ефективни подходи за постигането на оптимален контрол на хипертонията. Нежеланите ефекти на достъпната терапия за контрол на хипертонията стимулират интереса към алтернативното лечение като акупунктура. ....


Акупунктура при лечението на хронична болка и депресия в първичната помощ: изследователска програма - Акупунктура, 19, 2017, № 1, с. 16-30. (Начало)
Авторите, които са специалисти по здравеопазване от University of York, обобщават в изследователска програма резултатите от 29 клинични проучвания с високо методологично качество, при които пациентите са лекувани чрез акупунктура и стандартна медицинска помощ. Според данните от национално проучване от 2012 г. в Обединеното кралство се извършват около 4 млн. акупунктурни процедури годишно. Близо една трета от тях се предоставят в рамките на Националната служба по здравеопазване (NHS), а останалите – в независимия, или нестопанския сектор. Водещите причини за консултиране са скелетно-мускулни оплаквания (59%) и неврологични заболявания (9%), основно главоболие и мигрена. По-младите хора се консултират предимно за болки в гърба и главоболие, докато при по-възрастните пациенти има пропорционално увеличена тенденция за посещаване на иглотерапевт поради болки в коленете.
Данните отразяват постоянното увеличение на употребата на акупунктурата. В проучване от 2001 г. е изчислен общ годишен брой на акупунктурните процедури в Обединеното кралство 3 млн., като една трета от тях са предоставени в рамките на NHS. Осигуряването на акупунктура в рамките на NHS се определя като откъслечно, тъй като пациентите имат ограничен достъп до иглотерапевти....


Сухото убождане е тип акупунктура - Акупунктура, 19, 2017, № 1, с. 30-45. (Начало)
В медицината се използват плътни или кухи игли, които могат да са с различна форма. Кухите (хиподермични) игли се използват от лекарите в конвенционалната медицина за инжектиране на разтвори или за изтегляне на телесни течности. Убождането с плътни игли се прилага още от древността от специалистите по акупунктура, която е един от най-известните елементи на традиционната китайска медицина (ТКМ). Иглите от този тип обикновено се определят като акупунктурни игли. Сухото убождане (dry needling) e нов метод за иглотерапия, при който също се използват акупунктурни игли. Тъй като се използва същият терапевтичен инструмент като при акупунктурата, между историята, теорията, изследванията и практиката на сухото убождане и акупунктурата има частично съвпадение. Между специалистите от двете области възникват дебати, свързани с професионалните интереси, разпределението на обществените средства, политиката и здравните грижи. ...


Сухото убождане е опит да бъде заобиколена регулацията на практикуването на акупунктура в САЩ - Акупунктура, 19, 2017, № 1, с. 45-49. (Начало)
Акупунктурният метод, който най-често е обект на научни изследвания, се състои в убождането на кожата с тънка, плътна метална игла, която се манипулира ръчно или чрез електрическа стимулация. Акупунктурата е важен елемент на традиционната китайска медицина и се практикува от древността в Китай и други страни от Азия. През последните години има рязко увеличение на интереса към акупунктурата в западните страни. В контекста на увеличения обществен и професионален интерес към акупунктурата сред академичните и регулаторните среди в САЩ се обсъждат актуални проблеми, свързани с практиката на сухото убождане. Изследването на сухото убождане се налага поради факта, че професионалисти по здравни грижи, по-конкретно физиотерапевти, хиропрактори, медицински сестри и други, претендират за правото да практикуват сухо убождане, за което се изисква кратко обучение, под формата на практика, за която се твърди, че е различна от акупунктурата. Според изследователи на акупунктурата сухото убождане е начин да се заобиколят нормите, съгласно които за акупунктурна практика се изисква специализирано обучение и надзор. ...


Възстановяването на взаимната свързаност на тялото в източната и западната медицина - Акупунктура, 19, 2017, № 1, с. 50-56. (Начало)
Акупунктурата е древен метод на лечение, който се практикува от векове в Източна Азия, а през ХХ в. се разпространява по целия свят. През 60-те години на ХХ в. акупунктурата в Китай се променя, при което практиката се стандартизира под влиянието на западната медицина. Въпреки това се запазва употребата на характерните елементи на акупунктурата като вкарването на акупунктурни игли в специфични места на тялото, които се определят като акупунктурни точки. В резултат на промените се утвърждава стилът на акупунктура съгласно традиционната китайска медицина (ТКМ), който днес е основният модел на акупунктура в Китай и други страни и е включен в учебната програма на повечето американски институти по акупунктура. В процеса на модернизирането на традиционната китайска медицина са изоставени някои важни аспекти на класическата китайска медицина, които са запазени в маргинализирани стилове на акупунктурата, предавани устно между поколенията по родова линия. Акупунктурните стилове, които са развити преди формирането на традиционната китайска медицина, както и японската, корейската и виетнамската традиция, които произхождат от класическата теория, се разпространяват на Запад преди китайската културна революция и се установяват в Европа и САЩ чрез практическо обучение, програми и възможности за продължаващо обучение. Авторите изследват елементи на акупунктурата, които не се разглеждат в модела на ТКМ и могат да бъдат съпоставени с важни постижения във физиологията и медицината през ХХІ в., като биологията на системите, междусистемната интеграция, биологията на извънклетъчната матрица и механотерапията. ...


bar740-4

 

 

Организационен секретар: Васил Колев, д-р по философия,
тел. 2-952-23-42, e-mail:
acupunct_medlib@outlook.com

 

Обзорите и оригиналните статии са представени с резюмета, а рефератите - пълнотекстово, в PDF формат след 24 месеца . Ако искате да се запознаете с пълния текст на оригиналните публикации, моля, абонирайте се.

 


Дата на последно обновяване: 20.11.2017.