Архив

bar740-4

Том 18/2016 г.

 

Брой 1

Брой 2

Брой 2 - съдържание

РЕФЕРАТИ

bar740-4

 

Брой 1 - съдържание


АВТОРСКИ СТАТИИ

РЕФЕРАТИ

 

bar740-4

bar740-4

 

Брой 2/2016

РЕФЕРАТИ

Акупунктура при предменопаузни жени с хипоактивно разстройство на сексуалното желание – проспективно кохортно пилотно проучване - Акупунктура, 18, 2016, №2, с. 5-8. (Начало)
Нарушената сексуална функция (НСФ) се среща при 43% от жените в САЩ. Хипоактивното разстройство на сексуалното желание (ХРСЖ) е най-разпространената форма на нарушена сексуална функция при жените. Разработени са няколко подхода за лечението на това медицинско заболяване, но стандартните методи не водят до подобрение на симптомите и в повечето случаи традиционното фармакологично лечение е неефективно. Алтернативните терапии като акупунктурата са ефективни при лечението на редица проблеми като незадържане на урина, хронична болка в гърба и мигрена. ...

Ефективност на сухото убождане при намаляването на силата на болката при пациенти с миофасциален болков синдром – метаанализ - Акупунктура, 18, 2016, №2, с. 8-11. (Начало)
Миофасциалният болков синдром (МБС) е една от най-честите причини за хронична скелетно-мускулна болка. МБС се предизвиква от миофасциална тригерна точка (МТТ) вследствие на наличието на свръхчувствителни възли. През 1996 г. Simons разработва теория за характера на МТТ, известна като интегрираната хипотеза. Съгласно тази теория МТТ е невромускулна патология, възбудена чрез нарушение на пресинаптичната функция на моторната пластина, което се характеризира с прекомерно освобождаване на ацетилхолин (АХ) в синаптичната цепка. В резултат на това се получава локализирано съкращение на саркомера, който е най-близо до моторната пластина. Съкращението предизвиква увеличение на напрежението в засегнатото влакно, хипоксия поради съдовата компресия и натрупване на повишаващи чувствителността вещества, които обуславят хипералгезията на МТТ и ниското ниво на ацетилхолинестераза. ...

Аурикуларна акупунктурна диагноза при пациенти с лумбална херния - Акупунктура, 18, 2016, №2, с. 11-12. (Начало)
Аурикуларната акупунктура (ауриколотерапията) е емпиричен метод на лечение, който се състои в обгарянето на ушната мида с нагорещено желязо с цел да се облекчи болката в седалищната област. В миналото тази процедура се е прилагала от лечители в средиземноморски страни като Франция и Италия. През ХІХ в. Paul Nogier среща в практиката си пациенти с белези от изгаряния по долната граница на антихеликса и установява зависимост между разположението на белезите и болките в лумбосакралния дял на гръбначния стълб. Въз основа на наблюденията си Nogier разработва теорията за ембрионалната проекция на човешкото тяло върху външното ухо. Соматотопната структура на тялото, представена върху външното ухо, може да бъде изследвана за диагностични цели с методи като оглед на ушната раковина, тест за болката при натиск (ТБН) и тест за електрическото кожно съпротивление (ТЕКС). ...

Акупунктура при лечението на синдром на празния нос – описание на клиничен случай - Акупунктура, 18, 2016, №2, с. 13-15. (Начало)
Синдромът на празния нос (СПН) е ятрогенно разстройство в резултат на резекция на долната и/или средната мида. Основното оплакване на пациентите е назална обструкция, което се определя като парадоксално, тъй като след отстраняването на мидата липсва физическа обструкция. Оплакванията са съпътствани от сухота в носа и гърлото, чувство на задушаване, загуба на обоняние, болки в главата и лицето при дишане и световъртеж. При някои пациенти се наблюдава редуцирана или непроменена лигавична повърхност, нормална или увеличена носна кухина и
образуване на корички. Диагнозата СПН се поставя главно възоснова на субективната симптоматика и анамнезата за минали операции и обикновено липсват обективни диагностични данни. Лечението е симптоматично, включително лаваж (физиологичен разтвор, серни производни), мехлеми, аерозоли, локално прилагане на антибиотици, или хирургично, включително реконструкция на мидата, най-често чрез биосинтетичен или автоложен хрущял. Авторите описват за първи път в литературата пациент със СПН, преминал през успешно лечение с акупунктура. ...

Аурикуларна акупунктура спрямо прогресивна мускулна релаксация
при пациенти с тревожни разстройства или голямо депресивно разстройство – проспективно паралелно-групово клинично проучване
- Акупунктура, 18, 2016, №2, с. 16-20. (Начало)
Все по-често психиатрични пациенти се подлагат на лечение с акупунктура и много от тях изпитват субективни положителни ефекти. При много пациенти съвременното фармакологично лечение на тревожните разстройства (ТР) и голямото депресивно разстройство (ГДР) не може да постигне ремисия. В проучване на Eisendrath и сътр. се установява, че до 60% от пациентите с ГДР
не са напълно излекувани след едногодишно лечение. Обръща се все по-голямо внимание на комплементарната медицина. Ефективността на акупунктурата при лечението на ТР и ГДР все още не е изяснена, което се дължи на големите разлики в резултатите от изследванията и разнообразието на методологичния дизайн. В това проучване акупунктурата се прилага според протокола на National Acupuncture Detoxification Association (NADA). Използван е стандартизиран и сравним метод на аурикуларна акупунктура (АА), който е лесно приложим, с ограничени нежелани реакции и се приема с одобрение от психиатрични пациенти. ...

Ефикасност и безопасност на традиционната китайска медицина при лечението на грип А (H1N1) – метаанализ - Акупунктура, 18, 2016, №2, с. 20-26. (Начало)
Грипният вирус е циркулиращ патоген в човешката популация от ХVІ в. досега. Той има уникалната способност да предизвиква рекурентни епидемии и световни пандемии. Грипният вирус може да се подлага на генетично прегрупиране, което води до непредсказуеми промени в грипните антигени. Последващият имунен отговор води до рекурентни епидемии от фебрилни респираторни заболявания през периоди с продължителност от 1 до 3 години. През ХХ в. има три грипни пандемии, всяка от които води до смъртта на милиони хора. Тези пандемии са предизвикани от поява на нов щам на грипния вирус при хората. През април 2009 г. в Мексико се съобщава за първи път за пациент, който е инфектиран с грипния вирус A (H1N1). ... Изследователи смятат, че в бъдещи периоди развитието на резистентност може да ограничи клиничната полза от тези лекарства. Китайските билки са
важен елемент от традиционната китайска медицина (ТКМ) и се прилагат често в страната. Поради ограничените ресурси в здравеопазването и високата цена на противовирусните лекарства китайските билки се препоръчват за профилактиката и лечението на грип в Китай, особено в по-бедните региони. ...

Ефект на стимулирането на ПСМ-4 (Guanyuan) чрез обгаряне с мокса с различна продължителност за облекчаване на болки в гърба – рандомизирано контролирано клинично проучване - Акупунктура, 18, 2016, №2, с. 27-32. (Начало)
Болките в гърба (БГ) са едно от най-разпространените хронични заболявания на гърба. Според последните данни 70–80% от популацията изпитва БГ най-малко веднъж в живота. БГ са следствие от различни физически и психосоциални проблеми и могат да имат значителен ефект върху качеството на живота, ограничавайки емоционалната, социалната и физическата активност. Лечението на пациентите с БГ е свързано със значителни разходи за здравна помощ, като годишните разходи за лечение на БГ са приблизително 26 млрд. долара. В много държави БГ водят до намаляване на работната ръка. Обикновено лечението на БГ се провежда чрез нестероидни противовъзпалителни лекарства и рехабилитация, но някои лекарства се избягват поради различни странични ефекти. Когато резултатите от лекарствата и рехабилитацията не са удовлетворителни, много пациенти търсят помощ от комплементарната терапия. Акупунктурата и моксата са често използвани комплементарни терапии. Акупунктурата често се прилага за лечението на пациенти с БГ и е клинично ефективна при акутни и хронични БГ. ...

Билкова акупунктура при лечението на затлъстяване - Акупунктура, 18, 2016, №2, с. 32-39. (Начало)
Затлъстяването е тежък и рязко увеличаващ се проблем на общественото здраве в повечето държави. Затлъстяването е състояние на прекомерно натрупване на телесни мазнини, което се предизвиква главно чрез консумацията на повече калории, в частност от храни, богати на мазнини и захар, отколкото човек изразходва чрез физическа активност. В тази връзка се предлагат редица поведенчески интервенции в начина на живот. Повечето
методи водят до положителни резултати, свързани с краткотрайна загуба на тегло. След няколко години много пациенти не са в състояние да запазят загубата на тегло. Употребата на медикаменти против затлъстяване според принципите на западната медицина е ограничена вследствие на страничните ефекти – отрицателни промени на настроението, суицидни идеи и стомашно-
чревни и сърдечно-съдови усложнения. Ето защо лечението с билки и акупунктурата могат да предложат алтернативно лечение за медицинския проблем. ...

Ефектът на акупунктурни манипулации в ДЧ-4 или ДЧ-11 върху кръвотока и кожната температура - Акупунктура, 18, 2016, №2, с. 39-42. (Начало)
Акупунктурата е разработена в Китай преди векове и оттогава се определя като неразделна част от традиционната китайска медицина. Англоезичните рецензирани издания от последните 30 години съдържат над 1500 публикации за рандомизирани контролирани проучвания на акупунктура при хора. Ефективността на акупунктурата при лечението на редица клинични заболявания е доказана в редица изследвания. Има по-малко изследвания на
физиологичните механизми, върху които се основава основната акупунктурна практика – вкарването и манипулацията на иглите. Иглотерапевтите определят манипулациите с цел тонизиране и дисперсия като важни фактори, от които зависи ефективността на акупунктурата. Пациентите изпитват усещания на топлина и студ, когато се прилагат съответно манипулациите от типа "изгарящ огън" (ИО) и "пронизващ студ" (ПС). Разработени са различни версии на методите ИО и ПС. Авторите провеждат проучване чрез опростена версия на методите. ...

Описание на клиничен случай: лечение на възрастен пациент с псориазис чрез методи на традиционната корейска медицина (акупунктура Sa-Am и лечение с билки) - Акупунктура, 18, 2016, №2, с. 43-46. (Начало)
Псориазисът е често срещано, доброкачествено, хронично кожно възпалително заболяване на генетична основа. На мястото на нараняването или дразненето по нормалната кожа се появяват псориатични лезии (феномен на Koebner). Основният симптом на псориазиса са сребристите люспи върху яркочервени, добре отграничени плаки. Обикновено псориазисът се развива по колената, лактите, кожата на главата и ноктите, като проявите включват вдлъбнатини, онихолиза и лек сърбеж. Често липсват други симптоми, освен сърбеж по кожата на главата, лактите, коленете, дланите и долната част на стъпалото. В тези случаи трябва да се изследват ноктите на ръцете и краката. Лезиите са червени, рязко разграничени плаки, които са покрити със сребристи люспи. Причината на псориазиса не е изяснена, но е очевидна връзката с наследствеността и фактори на неорганичната среда. От гледна точка на традиционната корейска медицина псориазисът съответства на Bai Bi, Yin Xie Bing и Feng Xian, които се предизвикват от горещина на кръвта, сухота на кръвта и застой на кръвта, както и от изтощение на черния дроб и бъбрека. През последните години се прилагат различни методи за лечение на
псориазиса, като класификация според конституцията, акупунктура и лечение с билки. Според теорията на акупунктурата Sa-Am всеки от дванадесетте меридиана в тялото и всяко заболяване имат собствени характеристики. ...

Ефект на акупунктура върху болката и качеството на живота при пациенти с лумбална спинална стеноза – проучване на серия клинични случаи - Акупунктура, 18, 2016, №2, с. 46-48. (Начало)
Лумбалната спинална стеноза (ЛСС) е анатомично нарушение, при което има стесняване на интраспиналния (централния) канал, страничния израстък и/или невралните отвори. Най-честата причина за ЛСС е спондилоза (дегенеративен артрит, увреждащ гръбначния стълб), която обикновено се среща при хора на възраст над 60 г. ЛСС е причина за увреждания във възрастната популация. Другите придобити причини включват тумори, постоперативна адхезия, скелетно заболяване (болест на Paget, анкилозиращ спондилит) и спинални дисрафизми. Акупунктурата е вид комплементарна и алтернативна медицина. Методът е възприет в много страни и се прилага предимно за лечението на акутна и хронична болка. В изследвания на механизмите на действие е открито, че ендогенните опиоидни пептиди в ЦНС играят важна роля при медиирането на обезболяващия ефект на електроакупунктурата. ...

Акупунктура – двигателна терапия за облекчаване на акутно лумбално разтежение – рандомизирано контролирано клинично проучване - Акупунктура, 18, 2016, №2, с. 48-50. (Начало)
Акутното лумбално разтежение е увреждане на лумбалните мускули, фасции, връзки или междупрешленните фасетни стави. Предизвиква се от претоварване, неправилна стойка или движение или недостатъчна подготовка за физическо натоварване. Увреждането води до силна болка в гърба и ограничаване на гръбначните движения. Според статистически данни акутното лумбално разтежение засяга от 60 до 80% от общата възрастна популация, предимно млади хора и работници, извършващи физически труд. Този често срещан здравен проблем води до значително намаляване на качеството на живота на пациентите. Обикновено за лечението на акутно лумбално разтежение се използват нестероидни противовъзпалителни лекарства и физиотерапия. Някои лекарства трябва да се избягват поради различните странични ефекти. Често пациентите търсят помощ от комплемен-
тарната терапия, като при мнозина се прилага лечение с акупунктура. ...

Ефект на акупунктурата при подобряването на качеството на живота на пациенти с депресия – клинично рандомизирано единично сляпо плацебо контролирано проучване - Акупунктура, 18, 2016, №2, с. 51-52. (Начало)
Депресията се характеризира с понижени умствени способности, загуба на интерес, намалена активност, съпътствани от тревожност, липса на апетит, нарушена сексуална функция, разстройства на съня и други симптоми. СЗО признава ползите от акупунктурата при депресия, тъй като процедурата има забележим ефект при облекчаването на разстройството и е с малко странични ефекти. Акупунктурната стимулация прочиства меридианите и активира колатералите чрез стимулация на специфични точки. Ефектът от обгаряне с мокса засилва имунитета на тялото. Продължителната стимулация чрез интрадермално имплантирана игла в акупунктурна точка укрепва лечебния ефект. Авторите комбинират трите метода при лечението на заболяването, с цел да се подобри качеството на живота на пациентите чрез дълготраен лечебен ефект. ...

Ефективност на акупунктура при постоперативен илеус – систематичен обзор и метаанализ - Акупунктура, 18, 2016, №2, с. 52-54. (Начало)
Авторите правят систематичен обзор и метаанализ на ефективността на акупунктурата и често прилагана селекция на акупунктурни точки при лечението на постоперитативен илеус (ПОИ). Обзорът включва рандомизирани контролирани проучвания (РКП), в които се прави сравнение между акупунктура и неакупунктурни методи, с публикации в базите данни PubMed, Cochrane, EBSCO (Academic Source Premier и MEDLINE), Ovid (включително Evidence-Based Medicine Reviews), China National Knowledge Infrastructure и Wanfang Data. ...

Ефективност на акупунктурата при лечението на тинитус – рандомизирано контролирано проучване - Акупунктура, 18, 2016, №2, с. 54-56. (Начало)
Авторите провеждат проучване за оценка на ефективността на акупунктурата при лечението на тинитус. Провежда се рандомизирано клинично проучване (REBEC: 2T9T7Q) с 50 участници с тинитус, които се разделят в две групи: 25 участници в група с акупунктура и 25 участници в контролната група. В групата с акупунктура се извършват акупунктурни процедури, а в контролната група не се прилага лечение. След 5-седмичен период се анализира крайната оценка на участниците. По етични съображения след завършването на проучването се провеждат акупунктурни процедури на участниците от контролната група. Тинитусът е симптом, който се определя като възприятие на звук, без да има външен звуков източник. ...

 

 

bar740-4


Брой 1/2016

АВТОРСКИ СТАТИИ

Акупунктура с имплантиране на конци при лечението на разстройство от аутистичния спектър (РАС) - Акупунктура, 18, 2016, №1, с. 3-10.
Иван Арижанто
Отделение по психиатрия, Ciamis General Hospital, Индонезия
Резюме. Честотата на разстройствата от аутистичния спектър се увеличава с течение на времето. Ефективността на акупунктурата при лечението на деца с разстройство от аутистичния спектър (РАС) е доказана в редица проучвания. Механизмът на действие на акупунктурата при РАС включва увеличаване на церебралния кръвоток, което води до увеличен церебрален метаболизъм. По този начин се стимулира образуването на нови синапси в мозъка. При акупунктурата с имплантиране на конци се използва полидиоксанон (PDO), което позволява провеждането на терапия през три месеца. Авторът провежда проучване с цел да се определи ефектът от акупунктура с имплантиране на конци върху намалението на клиничните симптоми при пациенти с РАС. Проучването е с проспективен, аналитичен дескриптивен дизайн. Проведено е в Клиниката Jalan Doktor Setiabudi, Bandung, през периода ноември 2012 г. – ноември 2015 г. Включени са общо 46 пациенти на възраст от 4 до 22 г. Първоначалното подобрение в резултат на терапията чрез процедури на акупунктура с имплантиране на конци се установява през първите 8 седмици, което отговаря на средна стойност на първоначалното подобрение 2,75 седмици след началото на изследването (SD 1.500). Първоначалното подобрение се проявява след 1 до 8 седмици. Медианата на стойността по скалата за оценка на детския аутизъм (Childhood Autism Rating Scale – CARS) e 39 преди терапията и 36 след 3-месечна терапия. Установява се значителна разлика между стойностите на CARS преди терапията и след 3-месечна терапия. При пациентите с РАС има подобрение на клиничните симптоми след процедури на акупунктура с имплантиране на конци. Необходимо е да се проведе рандомизирано клинично проучване с контрола, с което да се установи точният ефект на акупунктурата с имплантиране на конци върху симптомите и нивата на невротрансмитери при деца с РАС.
Ключови думи: разстройство от аутистичния спектър, акупунктура с имплантиране на конци, CARS


РЕФЕРАТИ

Аурикуларната акупресура облекчава тревожността и умората и намалява нивата на кортизол при жени след цезарово сечение: единично-сляпо рандомизирано контролирано проучване - Акупунктура, 18, 2016, №1, с. 11-15. (Начало)
Проведено е рандомизирано контролирано проучване, в което се установява, че жени в ранния постпартален период, които сe подлагат на аурикуларна акупресура, са със значително по-ниски средни нива на кортизол, сърдечна честота, симптоми на тревожност и умора спрямо жени в контролната група. Аурикуларната акупресура не води до намаление на кръвното налягане при жени в ранния постпартален период след цезарово сечение. .....


Лазерната терапия върху акупунктурни точки: има ли предимства
при денталната медицина. -
Акупунктура, 18, 2016, №1, с. 15-25.(Начало)
Акупунктурата е древен китайски метод на лечение, при който в специфични точки на тялото се вкарват игли с цел да се стимулират ЦНС и невротрансмитерите с периферно освобождаване, които оказват влияние върху процеса на възстановяване и поддържане на здравето. Макар че металните игли имат доказана ефективност при постигането на терапевтични цели, някои пациенти изпитват страх от възможно заразяване или кожни лезии, което ограничава употребата им. В проучвания се препоръчва нов терапевтичен метод чрез употребата на лазер с ниска мощност за третиране на акупунктурни точки според принципите на традиционна китайска медицина. ....


Приложение на акупунктура в проучване на рак на гърдата и умората: опитът на иглотерапевта - Акупунктура, 18, 2016, №1, с. 25-28. (Начало)
Целта на проучването е да се обобщят впечатленията на иглотерапевти въз основа на изпълнените акупунктурни процедури и спазването на протокола. Иглотерапевтите участват в многоцентрово рандомизирано контролирано проучване, в което се изследва ефективността на акупунктурата и самоубождането за облекчаването на свързана с рака умора (СРУ) при жени, преминали лечение за рак на гърдата. Респондентите описват влиянието на СРУ върху тяхната сексуалност, социалния и семейния живот. Според пациентките СРУ допринася за засилването на лошото настроение, чувството за безнадеждност и отчаяние. .....


Съвременни методи на акупунктурна стимулация - Акупунктура, 18, 2016, №1, с. 28-36. (Начало)
Стимулирането на акупунктурните точки и меридианите е основна терапевтична възможност в традиционната източна медицина, но е популярно и на Запад, тъй като ефективността му е доказана в подробни изследвания.
Популярността на акупунктурата и свързаните с нея модерни технологии нараства в световен мащаб. Според доклад на СЗО от 2002 г. акупунктурата e с доказана в контролирани проучвания ефективност при лечението на 29 заболявания, състояния или симптоми. Установяват се противоречиви данни за безопасността на акупунктурата във връзка с рисковете от инфекция и възпаление и контрола на болката. ....


Ефикасност на акупунктурата при лечението на функционална диспепсия - Акупунктура, 18, 2016, №1, с. 36-38. (Начало)
Функционалната диспепсия се определя чрез симптоми, които включват постпрандиално чувство за препълненост, бързо настъпване на чувството за удовлетворение на глада, епигастрална болка и стомашни киселини. Заболяването влошава качеството на живота. Ранното лечение е важно за предотвратяването на свързаните с функционалната диспепсия коморбидности. В проучване на Dartmouth-Hitchcock Medical Center (DHMC) се прави оценка на икономическото отражение при пациентите с функционална диспепсия. Установява се, че общата годишна стойност на визитите при лекари и лечението е 805 долара за един пациент. Освен това заболяването се свързва с доживотни разходи за тестове и хирургични интервенции 790 долара за един пациент. Функционалната диспепсия е финансово бреме за повечето пациенти, ако се добавят също и непреките загуби поради напуска-
не на работа или намалена производителност. Лечението включва медикаменти с различни механизми на действие, но не се постигат удовлетворителни ефекти. В Корея и други азиатски държави често се прилага акупунктурно лечение за лечение и на функционална диспепсия. Авторите правят обзор с цел да се определи ефикасността на акупунктурата при лечението на функционална диспепсия. ...


Акупунктура при лечението на болестта на Parkinson - Акупунктура, 18, 2016, №1, с. 39-46. (Начало)
Авторът прави обзор на данните от предклинични и клинични проучвания и проучвания на функционалната мрежа при хора, които доказват ефективността на акупунктурата при лечението на болестта на Parkinson (PD). PD е второто най-тежко неврологично разстройство след болестта на Alzheimer. При 5-10 години продължителност на лечението с медикамента L-dopa при пациентите често се проявяват непреднамерени движения, известни като L-dopa-индуцирана дискинезия. Ако конвенционалното медикаментозно лечение води до неудовлетворителни резултати, пациентите се обръщат към комплементарната алтернативна медицина като акупунктура с цел да получат симпоматично подобрение, при което липсват страничните ефекти на фармакотерапията. Комплементарната алтернативна медицина (КАМ) с акупунктурата като ключов елемент се прилага често за лечението на PD. ...

 

Терапия с инжектиране в акупунктурни точки плюс фармакотерапия за ХОББ - Акупунктура, 18, 2016, №1, с. 47-49. (Начало)
Китайската медицина, включително акупунктурата и свързаните терапии, се прилага често за лечението на респираторни заболявания. Установява се, че при лечението на ХОББ китайската медицина може да доведе до намаление на клиничните симптоми и да подобри качеството на живота на хора с ХОББ. Прилага се метод на инжектиране на субстанция в акупунктурни точки. Могат да се използват субстанции въз основа на лечението с билки според западната или китайската медицина, витамини, стерилна вода или физиологичен разтвор. В зависимост от анатомията в близост до акупунктурната точка може да се инжектира течност в диапазон от 0,3 до 15 mL. Терапията чрез инжектиране в акупунктурни точки се прилага често при клиничния мениджмънт на ХОББ в Китай, но има ограничени доказателства за
ефективността. ...

 

Рандомизирано клинично проучване на фациална акупунктура със или без акупунктура на тялото за лечението на мелазма - Акупунктура, 18, 2016, №1, с. 50-58. (Начало)
Мелазмата (също определяна с термина хлоазма при бременни жени) е често срещано дерматологично разстройство, което се характеризира с хиперпигментирани ивици в изложените на слънчева светлина области на кожата, предимно по лицето. В проучвания се установява различна честота на мелазмата в зависимост от пола, етническия произход, типа на кожата и степента на излагане на слънчева светлина при популацията. Изчислена е честота в граници 1,5-33,3%, като 90% от случаите са при жените. Точната патогенеза на мелазмата не е напълно изучена. Етиологията на заболяването включва различни фактори като излагане на слънчева светлина, генетична предразположеност, хормонални ефекти, бременност, заболяване на тироидната жлеза, прием на орални контрацептиви и медикаменти.

 

Лечение според традиционната китайска медицина като поддържаща терапия за напреднал недребноклетъчен белодробен карцином – рандомизирано контролирано проучване - Акупунктура, 18, 2016, №1, с. 58-64. (Начало)
В проучвания се доказва, че при от 4 до 6 цикъла първа линия базирана на платина химиотерапия при напреднал недребноклетъчен белодробен карцином (НДБК) се постига терапевтично плато с медиана на общата преживяемост (ОП) 8-10 месеца, медиана на времето до прогресия (ВДП) 3-5 месеца и обобщено ниво на отговора (ОНО) около 30%. След първа линия терапия пациентите без прогресия влизат в периода на наблюдение и изчакване до прогресия на заболяването, след което се прилага втора линия терапия. Въпреки това голям брой пациенти могат да са лишени от възможност за ефективна терапия след първа линия лечение поради намаления си функционален статус (ФС) и влошаване на симптомите. Пациентите могат да получат допълнителна терапия, ако тя се предлага незабавно след първа линия лечение. Поддържащата терапия се разработва като нова стратегия, включваща удължено лечение по време на периода на наблюдение и изчакване. Поддържащата терапия продължава до прогресия на болестта, неприемлива токсичност или отказ на пациента да продължи терапията. Целта на поддържащата терапия е да забави прогресията на болестта и да удължи преживяемостта, без да се намалява качеството на живота (КЖ) на пациента. При изследванията на поддържаща терапия се използват режими с добре понасян единичен агент, които дават възможност за запазване на КЖ и провеждането на продължително лечение....

 

Съобщение за курс по неврална терапия. Програма - Акупунктура, 18, 2016, №1, с. 65-67. (Начало)

ПРОГРАМА
На 12-13 юни 2016 год. в София под егидата на Австрийското дружество по неврална терапия ще се проведе нов курс по неврална терапия.
Курсът ще бъде изцяло на български език и ще включва три цикъла, последният от които ще приключи с изпит. При успешното завършване се издава диплом от Австрийското дружество по неврална терапия. ... 

bar740-4

 

Организационен секретар: Васил Колев, д-р по философия,
тел. 2-952-23-42, e-mail:
acupunct_medlib@outlook.com

 

Обзорите и оригиналните статии са представени с резюмета, а рефератите - пълнотекстово, в PDF формат след 24 месеца . Ако искате да се запознаете с пълния текст на оригиналните публикации, моля, абонирайте се.

Дата на последно обновяване: 10.03.2017.