Архив

bar740-4

Том 14/2012 г.

 

Брой 1

Брой 2

Пълен текст на публикациите в PDF-формат Пълен текст на публикациите в PDF-формат

bar740-4

Брой 2 - Съдържание

АВТОРСКИ СТАТИИ
Ом Сон Чол(1) и Сон Ги Су(2). Болка и акупунктура - Акупунктура, 14, 2012, №2, с. 3-13.
1.Пхенянски медицински университет
2. Медицинска академия на КНДР
Резюме. Основна функция на болковата сензорна система е да предпазва тялото и да поддържа хомеостазата. Болковата сензорна система осъществява тази функция, откривайки, локализирайки и иден тифицирайки процесите, увреждащи тъканта. Тъй като различните заболявания предизвикват характерни модели на тъканно увреждане, качеството, продължителността и мястото на болковите оплаквания на пациента, както и мястото на болезненост, представляват важни диагностични ориентири и се използват за оценка на отговора към лечението.
Ключови думи: болка, акупунктура, корейска традиционна медицина
Om Son Chol et Son Gi Su. PAIN AND ACUPUNCTURE
Summary. The function of pain sensory system is to protect the body, to maintain homeostasis. It performs this by detecting, localizing and identifying tissue damaging processes. Since different diseases produce characteristic patterns of tissue damage, the quantity, time course and location of a patient pain complaint and the location of tenderness provide important diagnostic clues and are used to evaluate the response to treatment.
Key words: pain, acupuncture, traditional Korean medicine


КРАТКИ СЪОБЩЕНИЯ
АКУПУНКТУРА ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА


F. Longo и M. Gazzola. Акупунктура при коне - Акупунктура, 14, 2012, №2, с. 14-16.
По време на династията Жоу (974-928 г. пр.н.е.) се извършва отделянето на традиционната китайска ветеринарна медицина от хуманната медицина. Според историческите сведения първият ветеринарен иглотерапевт е Zao Fu, който е лекувал коне чрез акупунктура. Оттогава до наши дни в китайската медицина винаги се различават ветеринарно и хуманно направление. Днес се прилагат традиционни и модерни методи, които са специфични според биологичния вид: акупунктурните точки, диагностичните системи, терапиите и тяхната ефикасност са различни и имат определено приложение при коне, кучета, котки, чисто породни и екзотични животни [1]. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)


F. Longo и M. Gazzola. Традиционна китайска медицина във ветеринарно- медицинската помощ за коне - Акупунктура, 14, 2012, №2, с. 16-19.

Традиционната китайска ветеринарна медицина (ТКВМ), която включва акупунктура, обгаряне, туина, билкова терапия, препоръки за хранителен режим, има вековна история при лечението на коне. В наши дни знанията на ТКВМ се разширяват чрез комплексни експериментални изследвания, използващи високотехнологични инструменти въз основа на теорията на квантовата фи зика. Напредъкът довежда до ново „биофизично” понятие за медицината и до по-пълно разбиране на начина, по който енергийната активност на акупунктурните точки оказва влияние върху
органи и тъкани [1]. Авторите си поставят за цел да опишат прилагането на акупунктура в клиника за коне на основата на собствения си професионален опит и на събрани от тях клинични данни. .....(Пълен текст на публикацията в PDF-формат)


F. Longo и M. Gazzola. Научна основа на ветеринарната акупунктура - Акупунктура, 14, 2012, №2, с. 19-20.
Традиционната китайска ветеринарна медицина (ТКВМ), която включва акупунктура, обгаряне, туина, билкова терапия, препоръки за хранителен режим, има древна история при лечението на коне. Акупунктурата оказва ефекти на различни нива поради болкоуспокояващата, противовъзпалителната, невроендокринната, трофичната и съдоразширяващата си активност в интегрираната система, които предизвикват специфични функционални отговори [1]. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)


F. Longo и M. Gazzola. Терапия на болката чрез акупунктура при спортни коне - Акупунктура, 14, 2012, №2, с. 21-27.

Болката и страданието оказват отрицателно влияние върху качеството на живота и функцията на конете. Традиционната китайска ветеринарна медицина (ТКВМ) предлага редица клинични методи за лечение на болката. Един от най-важните елементи на терапията на болката се състои в разпознаване на промените в характера и нагласите, които обозначават болка: близне, хапане, чесане или поклащане на засегнатата област, промени в кожата и окосмяването, стойката и хода, прекомерно потене и дори по-интензивни симптоми като промени в апетита или чревната перисталтика [1].
Хипиатрията съдържа съгласувана система от диагностични акупунктурни точки, която позволява установяването на органи, засегнати от разстройство, или локализацията на заболяване на крайниците, което е особено полезно при спортната медицина. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)


F. Longo и M. Gazzola. Заболявания на колянната става при състезателни коне: терапия с акупунктура - Акупунктура, 14, 2012, №2, с. 28.
Медицината за спортни коне е вид профилактична медицина, която играе важна роля за оценка на състоянието на организма на коня. Организмът на животното е подложен на значителни натоварвания и се нуждае от отлично здраве, физическа ефикасност и специфичен психоповеденчески баланс.......
..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)


M. Boninsegna и F. Longo. Лечение на рани и локална терапия чрез акупунктура - Акупунктура, 14, 2012, №2, с. 29-31.
Една от най-важните характеристики на традиционната китайска медицина (ТКМ) е, че всеки пациент може да бъде лекуван по уникален начин. ТКМ се съсредоточава върху пациента, а не върху симптомите. Днес е възможно точното описание на механизмите на всеки ефект, който се осъществява чрез вкарването на акупунктурни игли тялото на животното. Това са пряката стимулация на кожните нерви, освобождаването на екстравазати, увеличеното кръвообращение и подобреният лимфен дренаж. Резултатът е асептично възпаление. Всяка промяна на нивото на кожата предизвиква нарушаване на невровегетативния баланс, промяна на концентрацията на водород, калций и натрий, която води до реакция на невралните рецептори (рецептори за болка и проприорецепция, промяна на рН, задържане на вода, удебеляване на съединителната тъкан и накрая до затихване на болката). Поставянето на акупунктурни игли според по-долу описаните методи е отлично локално лечение. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)


F. Longo. Мениджмънт на репродукцията при коне чрез ветеринарна акупунктура - Акупунктура, 14, 2012, №2, с. 32-43.
Кобилата (Equus caballus) се определя като сезонно полиеструсно животно. На географската ширина на Италия сексуалната активност започва през пролетта, под влияние на положителния фотопериод. По време на размножителния сезон кобилата се представя с цикъл от 21 дни (19-26 дни). Половият цикъл продължава средно 6 дни и 24-48 h преди неговия край започва спонтанна овулация. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)


F. Longo, E. Po, G. Rizzato, B. Mislei и G. Mari. Акупунктурно лечение на предизвикан от оплождане персистиращ ендометрит при кобили - Акупунктура, 14, 2012, №2, с. 43-44.

Предизвиканият след оплождане ендометрит (ПСОЕ) е основна причина за субфертилност при кобилите. Преходното възпаление е нормално физиологично събитие след оплождане, което подпомага отстраняването на прекомерното количество сперматозоиди, семенна плазма и замърсявания от матката, преди ембрионът да проникне в нея [1]. Наличието на забележима
при ултрасонография маточна течност повече от 24 h по-късно се смята за доказателство за маточна патология. ......
(Пълен текст на публикацията в PDF-формат)bar740-4

 

Брой 1 - Съдържание

РЕФЕРАТИ

Традиционна китайска медицина при свързани с рак симптоми - Акупунктура, 14, 2012, №1, с. 3-13.
Традиционната китайска медицина (ТКМ) се основава на теорията, че тялото притежава вроден интелект и способност да се лекува. ТКМ е цялостна система на медицината, която включва различни терапии и се прилага от иглотерапевти за профилактика или лечение на заболявания. ТКМ използва акупунктура и билкова медицина, за да подпомогне и регулира потока на Qi – силата на жизнената енергия в организма, чрез което се подсилва процесът на лечение на тялото. Според ТКМ болестта е следствие от нарушения поток на силата на жизнената енергия. С вековното си съществуване ТКМ е най-дълго използваната медицинска система в човешката история. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)


Систематичен обзор на ефекта от очакванията върху отговорите към лечение с акупунктура - Акупунктура, 14, 2012, №1, с.14-21.
Много изследвания, които сравняват действителна акупунктура с плацебо-контроли, не успяват да открият статистически значими разлики между двете лечения. Често се установява, че както действителната акупунктура, така и плацебо-контролите водят до по-добри резултати спрямо липсата на лечение или стандартната помощ самостоятелно. Установява се, че прилагането на акупунктурно лечение, независимо дали то е действително, или плацебо, се свързва с полза, но възникват въпроси относно изходните механизми на ефектите. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)Рандомизирани контролирани изследвания в акупунктурата - Акупунктура, 14, 2012, №1, с. 22-26.
Клиничните статии по въпроси на акупунктурата неизменно започват с твърдението, че ефективността на това лечебно средство е общопризнат факт. Акупунктурата е древно лечение, което е преми нало проверката на времето. Тя се използва от милиони пациенти в различни страни, преподава се в някои западни университети и СЗО я препоръчва за няколко заболявания. На пръв поглед има достатъчно обстоятелства, които потвърждават ползата от лечението. Въпреки всичко науката изисква експериментални доказателства. В медицината, както и в други научни клонове, традицията, съгласието и авторитетът, дори да присъстват едновременно, не са достатъчно основание за одобрение. Тъй като се причислява към медицината, акупунктурата може да се оцени подходящо според стандартите на приложните науки: правдоподобност и ефективност. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)Сравнение между акупунктура и Zolpidem за лечение на първична инсомния - Акупунктура, 14, 2012, №1, с. 27-29.
Честотата на първична инсомния, определена според диагностичните критерии на DSM-IV, в общата популация е 1,3%. Популационно базирано лонгитудинално изследване открива 37% случаи на развитие на симптоми на безсъние и заболяемост от инсомния 15% за период от 12 месеца. Необходимостта и ефективността на лечение за първична инсомния са важни проблеми в клиничната практика. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)Лечение на задържана плацента с акупунктура - Акупунктура, 14, 2012, №1, с. 29-30.

Задържана сраснала плацента възниква при 0,5-3,0% раждания. Ако е неуспешно отстраняването на плацента след активно водене на третия стадий на раждането (АВТСР) чрез утеротоници, изтегляне на пъпната връв и дренаж, могат да се използват методи на Mojon-Gabastou преди предприемането на ръчно отстраняване на плацентата (РОП). ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)Практика, иглотерапевт или плацебо? Мултифакторно рандомизирано контролирано изследване на акупунктура със смесени методи - Акупунктура, 14, 2012, №1, с. 31-34.
Всички комплексни терапевтични интервенции постигат своите резултати чрез съчетание от специфични и неспецифични механизми, между които връзката пациент–иглотерапевт, лечебен процес и ритуали, очаквания, податливост на внушения, подобряване състоянието на пациента и предпочитания на иглотерапевта. При акупунктурни изследвания се констатира значително подобрение след лечението, със средна стойност 80% за тежест на симптомите (при болкови патологии) и 62% за болка. Установява се значително по-голяма полза от акупунктурата спрямо стандартна конвенционална помощ, като различни видове акупунктурно плацебо обикновено са с по-добър ефект от конвенционална помощ. Това доказва, че ефективността на акупунктурата не е специфична спрямо точката или терапията. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

АУРИКУЛОПУНКТУРА

Мозъчно модулирани ефекти от аурикуларната акупресура върху регулацията на автономна функция при здрави доброволци - Акупунктура, 14, 2012, №1, с. 35-39.
Още древните китайци обясняват традиционната акупунктура чрез принципа на енергийния поток, който се разпространява по протежение на каналите, или меридиани, в човешкото тяло. Възможно е да възникне ситуация, в която енергийният поток, наречен Qi, да наруши баланса си. Хармонията може да бъде възстановена чрез убождане с акупунктурни игли или акупресура върху стимулиращи акупунктурни точки. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)


Аурикулопунктурата намалява ефективно ситуативната тревожност преди дентално лечение – рандомизирано контролирано изследване - Акупунктура, 14, 2012, №1, с. 39-42.
Високите нива с честота 40-60% на страх от дентални процедури възпрепятстват пациентите от търсенето на медицинско лечение и се свързват с влошено състояние и липсващи зъби. Този вид тревожност се свързва с отрицателен ефект върху оралното здраве. Лечебните методи за дентална тревожност са фармакологични, обикновено чрез използването на бензодиазепини, и нефармакологични методи: биологична обратна връзка, хипноза, отвличане на вниманието с музика и поведенчески интервенции. Самите пациенти предпочитат нефармакологичните методи. Нефармакологичен метод е и акупунктурата, която оказва намаляващ тревожността ефект. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)


ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АКУПУНКТУРА

Акупунктура за травма тип камшичен удар – рандомизирано пилотно проучване с контрола чрез листа на чакащите - Акупунктура, 14, 2012, №1, с. 43-45.
Синдромът на камшичния удар (WAD) обикновено възниква при пътнотранспортни произшествия или спортни травми, когато ефектът, предизвикан от ускоряване–забавяне на главата, се прехвърля рязко върху шията. Тъй като извънредно силният удар идва отзад посредством силата на инерцията, възниква първоначална хиперретрофлексия или ретротранслация, която е следвана от хиперфлексия на шийния отдел. Движенията могат да доведат до микро- и макроувреждания на шийните мускули, сухожилията, връзката и междупрешленните дискове. Този вид травма води до болка във врата, ограничена шийна подвижност, главоболие, световъртеж, парестезия на горни крайници, нистагъм и слухови симптоми като шум в ушите, загуба на слуха и болест на Meniere. ..... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)Акупунктура на сакралните прешлени и активност на пикочния мехур - Акупунктура, 14, 2012, №1, с. 45-48.
Докладва се, че акупунктурна стимулация на сакралните прешлени оказва задържащ ефект върху дейността на пикочния мехур при животни. При хора акупунктурата в точка ПМ 33 (Чжун-ляо) (трето постериорно сакрално отвърстие) подобрява симптома на нощна енуреза. Прилага се също и за пациенти с увреждания на гръбначния мозък, които страдат от свръхактивен пикочен мехур. Макар че ефектът от акупунктурата върху активността на пикочния мехур е потвърден, трябва да бъде изяснен механизмът на действието. Резултатите при пациенти с увреждане на гръбначния мозък доказват, че потискането на активността на пикочния мехур, което се предизвиква чрез акупунктура, се медиира чрез спиналната рефлексна дъга. .... (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

 

bar740-4

Обзорите и оригиналните статии са представени с резюмета, а рефератите - пълнотекстово, в PDF формат след 24 месеца. Ако искате да се запознаете с пълния текст на оригиналните публикации, моля, абонирайте се.

Организационен секретар: Васил Колев, д-р по философия,
тел. 2-952-23-42, e-mail:
vasil_kolev@abv.bg

 

bar740-4

Последно обновяване: 12.12.2014 г.