Архив

bar740-4

Том 13/2011 г.

  Брой 1 Брой 2 Брой 3
Пълен текст на публикациите в PDF-формат) Пълен текст на публикациите в PDF-формат) Пълен текст на публикациите в PDF-формат)

bar740-4

Брой 3 - Съдържание

РЕФЕРАТИ
Акупунктура за горещи вълни при пациенти с рак на простатата - Акупунктура, 13, 2011, №3, с. 3-10. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Публичен статут и честота на акупунктурата в Япония - Акупунктура, 13, 2011, №3, с. 10-18. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Акупунктура за сухо око: многоцентрово рандомизирано контролирано проучване с интервенция за активно сравнение (капки за изкуствени сълзи) чрез протокол на смесен метод - Акупунктура, 13, 2011, №3, с. 18-23. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Рандомизирано контролирано изследване на лечението на синдром на дефицит на вниманието с хиперактивност при деца в предучилищна възраст със съчетание на електропунктура и поведенческа терапия - Акупунктура, 13, 2011, №3, с. 23-28. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Изолирани и съчетани ефекти на електропунктура и медитация за намаляване на експериментално предизвикана исхемична болка: пилотно проучване - Акупунктура, 13, 2011, №3, с. 28-35 (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Предизвикана от акупунктура сърдечна тампонада: обзор на литературата.- Акупунктура, 13, 2011, №3, с. 35-38. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Използване на комплементарни и алтернативни лекарства за прицелване в отговора на гостоприемника по вре

ме на тежък грип - Акупунктура, 13, 2011, №3, с. 38-48. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

 

bar740-4

 

Брой 2 - Съдържание

РЕФЕРАТИ
Акупунктура срещу гадене и повръщане: нови клинични и експериментални изследвания - Акупунктура, 13, 2011, №2, с. 3-14. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Акупунктура като лечение на нощна енуреза - Акупунктура, 13, 2011, №2, с. 14-18. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Аферентни нервни влакна и акупунктура - Акупунктура, 13, 2011, №2, с. 19-23. (Пълен текст на публикацията във PDF-формат)

Разстройства на стомашно-чревната подвижност и акупунктура - Акупунктура, 13, 2011, №2, с. 24-29. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Акупунктура и рак - Акупунктура, 13, 2011, №2, с. 29-33. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Тревожност, депресия и акупунктура (Обзор на клинични изследвания) - Акупунктура, 13, 2011, №2, с. 34-39. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Ефективност на акупунктурата за намаляване на стреса и стимулиране на лимфоцитната пролиферация при възрастни пациенти - Акупунктура, 13, 2011, №2, с. 39-42. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Трябва ли физиотерапевтите да използват акупунктура за лечение на пациенти с предизвикана от рак костна болка? (Дискусионна статия) - Акупунктура, 13, 2011, №2, с. 43-51.
(Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

 

bar740-4

 

Брой 1 - Съдържание

ОБЗОРИ
Е. Илиев(1) и В. Брощилова(2). Псориазис от гледна точка на традиционната китайска медицина - Акупунктура, 13, 2011, №1, с. 3-11.
1. Медицински център „Еди – медицина и образование” – София
2. Катедра по дерматология и венерология, МУ – София
Резюме. Псориазисът е най-честата и социалнозначима дерматоза. Неясната му патогенеза, липсата на етиологично лечение и често тежките странични ефекти на използваната до момента терапия дават основание за търсене на допълнителни надеждни методи за повлияване на симптомите на заболяването. Традиционната китайска медицина (ТКМ) предлага алтернативен подход в изясняване на възникването и продължителността на заболяването, откривайки безопасни и ефективни терапевтични техники. Обзорът разкрива схващанията за патогенезата, диагностиката и терапията на псориазиса и псориатичния артрит от гледна точка на емпиричното разбиране на ТКМ.
Ключови думи: традиционна китайска медицина, псориазис

РЕФЕРАТИ
Модел на невроваскуларна трансмисия за предизвикан чрез акупунктура азотен окис - Акупунктура, 13, 2011, №1, с. 12-22. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Ефектът от акупунктурна терапия върху възприятие за болка и стратегии за справяне – предварителен доклад - Акупунктура, 13, 2011, №1, с. 22-24. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Клинична ефективност на лазерната пунктура - Акупунктура, 13, 2011, №1, с. 25-30. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Разнородност в разпределението на кислородната плътност по кожата – зависимост от местоположението на акупунктурните точки - Акупунктура, 13, 2011, №1, с. 30-33. (Пълен текст на публикацията във PDF-формат)

fMRI изследване, което доказва ефекта от акупунктурата при пациенти в хроничен стадий след инсулт с афазия - Акупунктура, 13, 2011, №1, с. 33-37. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Контролирано проучване на плацебо спрямо истинска акупунктура - Акупунктура, 13, 2011, №1, с. 38-42. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

Ефективна ли е акупунктурата за лечение на хронична болка? - Акупунктура, 13, 2011, №1, с. 43-48. (Пълен текст на публикацията в PDF-формат)

 

bar740-4

Обзорите и оригиналните статии са представени с резюмета, а рефератите - пълнотекстово, в PDF формат след 24 месеца. Ако искате да се запознаете с пълния текст на оригиналните публикации, моля, абонирайте се.

Организационен секретар: Васил Колев, д-р по философия,
тел. 2-952-23-42, e-mail:
vasil_kolev@abv.bg

 

bar740-4