Архив

bar740-4

Списание "Акупунктура"

Годишнина XIX/2017 Брой 1 Брой 2  
Годишнина XVIІI/2016 Брой 1 Брой 2  
Годишнина XVIІ/2015 Брой 1 Брой 2  
Годишнина XVІ/2014 Брой 1 Брой 2  
Годишнина XV/2013 Брой 1 Брой 2  
Годишнина XIV/2012 Брой 1 Брой 2  
Годишнина XIII/2011 Брой 1 Брой 2 Брой 3


Обзорите и оригиналните статии са представени с резюмета, а рефератите - пълнотекстово, в PDF формат след 24 месеца. Ако искате да се запознаете с пълния текст на оригиналните публикации, моля, абонирайте се.

Организационен секретар: Васил Колев, д-р по философия,
тел. 2-952-23-42, e-mail:
acupunct_medlib@outlook.com

bar740-4