MMZP

Медицински мениджмънт и здравна политика

 

Архив

bar930

Том 47, 2013 г, № 1

СЪДЪРЖАНИЕ

АВТОРСКИ СТАТИИ

  • Д. Минева. Анализ на индикаторите за оценка на качеството на здравната услуга в контекста на TQM - Медицински мениджмънт и здравна политика, 44, 2013, № 1, 3-14. (резюме)
  • Б. Борисова. Нови акценти на първичната медицинска помощ като фундаментална концепция и стратегия за действие - Медицински мениджмънт и здравна политика, 44, 2013, № 1, 15-24. (резюме)
  • П. Маринова, П. Аспарухова, К. Стефанова и П. Добрилова. Удовлетвореност на потребителите на програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация - Медицински мениджмънт и здравна политика, 44, 2013, № 1, 25-32. (резюме)
  • Т. Веков. Проучване на нагласите на българските лекари  относно имиджа на локалните генерични  лекарствени продукти - Медицински мениджмънт и здравна политика, 44, 2013, № 1, 33-42. (резюме)

 

РЕФЕРАТИ

  • Влиянието на организациите с нестопанска цел върху доставките на пазара на здравни продукти и услуги - Медицински мениджмънт и здравна политика, 44, 2013, № 1, 43 - Пълен текст след 12 месеца.

 

bar930

АВТОРСКИ СТАТИИ

РЕФЕРАТИ

bar930