MMZP

Медицински мениджмънт и здравна политика

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ

Архив

bar930

Том 46, 2012 г, № 2

СЪДЪРЖАНИЕ

АВТОРСКИ СТАТИИ

  • Ц. Борисов. Новата маркетингова култура като фактор за повишаване качеството на стационарната урологична помощ - Медицински мениджмънт и здравна политика, 43, 2012, № 2, 3-10. Резюме


ОБЗОРИ

  • П. Божинов. Фактори и механизми на мускулно-скелетните дисфункции при денталните лекари (І част). - Медицински мениджмънт и здравна политика, 43, 2012, № 2, 11-24. Резюме
  • П. Божинов. Мускулно-скелетни дисфункции при денталните лекари  (ІІ част) - Медицински мениджмънт и здравна политика, 43, 2012, № 2, 25-33. Резюме

РЕФЕРАТИ

  • Заключения и грешки при обмисляне на диагнозата - Медицински мениджмънт и здравна политика, 43, 2012, № 2, 34 -44. Пълен текст в PDF-формат

 

bar930

АВТОРСКИ СТАТИИ

 

 

bar930