Endokrinni

Ендокринни заболявания

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ


Настоящо издание

bar930


Том 47, 2018 г, № 1

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори

   • Б. Чернаева и М. Николова. Ефекти на витамин К2 - Ендокринни заболявания, 47, 2018, № 1, 3-18. (Резюме)

Реферати

    • Функционална хипоталамична аменорея – препоръкина Ендокринното дружество от 2017 г. - Ендокринни заболявания, 47, 2018, № 1, 19-36. (Пълен текст в PDF-формат)

    • Препоръки на Ендокринното дружество при първиченалдостеронизъм – скрининг, диагноза, лечение (2016 г.) - Ендокринни заболявания, 47, 2018, № 1, 37-57. (Пълен текст в PDF-формат)

    • Лечение на хроничния хипопаратиреоидизъм при възрастни –препоръки на Европейското общество по ендокринология - Ендокринни заболявания, 47, 2018, № 1, 58-60. (Пълен текст в PDF-формат)

 

 

bar930

Обзори

   • Ефекти на витамин К2 - Ендокринни заболявания, 47, 2018, № 1, 3-18.
    Б. Чернаева и М. Николова

    КХМЕХ, МУ – София
    Резюме. Витамин К се разделя на два основни витамина – витамин К1 (филохинон) и витамин К2 (групата на менахиноните). Ефектът върху кръвосъсирването на филохинон отдавна е известен в медицинската практика. Заменахинон обаче все още има много неизвестни. Познати са класическитему ефекти. Чрез витамин К-зависимите протеини, като остеокалцин, MGP идруги, той участва в костната обмяна и предпазването от калцификации.През последните години се обръща голямо внимание и на допълнителните,все още недобре проучени ефекти на витамин К2 при метаболитен синдром, ракови заболявания и болест на Алцхаймер. За разлика от филохинон,чийто необходим дневен прием според EFSA е 1 μg/кg/ден за всички възрасти, за менахинон все още няма установена доза. Необходимо е да сеуточнят и терапевтични дози при определени медицински състояния. Трябва да се дефинират по-точни маркери и норми за определяне на витамин К2статус. Нужно е по-детайлно изясняване на механизмите на действие, кактои да се определят рискови групи и райони с дефицит на витамин К2 и има линужда от суплементация при тях. Необходими са повече проучвания с клинична насоченост, които да докажат ефектите на витамин К2 при различни състояния.
    Kлючови думи: витамин К2, менахинон, филохинон, метаболитни ефекти
    Адрес за кореспонденция: Д-р Б. Чернаева, e-mail: boriana_chernaeva@abv.bg

    Effects of vitamin K2
    B. Chernaeva and M. Nikolova
    Department of Hygiene, Medical Ecology and Nutrition, MU – Sofia
    Abstract. The group of Vitamin K includes vitamin K1 (phyloquinone) and vitamin K2 (the group of menaquinones). The effect of phyloquinone on blood clothing is very well established in medical practice. On the other hand, many facts about menaquinone are still unclear. Well known are its classical effects. Vitamin K is important for vitamin K-dependent carboxylation of proteins like osteocalcin, MGP, etc. Thus, vitamin K takes part in bone mineralization and in protection against abnormal calcifications. In the last several years many studies have focused on the pleiotropic effects of vitamin K2 in influencing the components of the metabolic syndrome, Alzheimer's disease and cancer. Those effects are still not well studied. RDI for phyloquinone is 1 μg/kg/d. For menaquinone there is still not enough scientific evidence to establish RDI. It is also necessary to establish the therapeutic doses for vitamin K2 for different medical condition. More accurate markers for defining vitamine K2 status are needed. The mechanisms of its action need to be clarified. The risk groups for vitamin K2 deficiency, K2 deficient regions and the need for supplementation must be defined. More clinical trials are needed to prove the effects of vitamin K2 in different medical conditions.
    Key words: vitamin K2, menaquinone, phyloquinone, metabolic effects
    Address for correspondence: B. Chernaeva, MD; e-mail: boriana_chernaeva@abv.bg


Реферати

   • Функционална хипоталамична аменорея – препоръкина Ендокринното дружество от 2017 г. - Ендокринни заболявания, 47, 2018, № 1, 19-36. (Пълен текст в PDF-формат)

   • Препоръки на Ендокринното дружество при първиченалдостеронизъм – скрининг, диагноза, лечение (2016 г.) - Ендокринни заболявания, 47, 2018, № 1, 37-57. (Пълен текст в PDF-формат)

   • Лечение на хроничния хипопаратиреоидизъм при възрастни –препоръки на Европейското общество по ендокринология - Ендокринни заболявания, 47, 2018, № 1, 58-60. (Пълен текст в PDF-формат)

 

 

 

 

За обучението по ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: препоръки, консенсуси, насоки и др. ВИЖТЕ ТУК!

 

bar930