Endokrinni

Ендокринни заболявания

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ


Архив

bar930

 

Том 44, 2015 г, № 3

СЪДЪРЖАНИЕ

Реферати

    • Лечение на синдрома на Cushing – препоръки за клиничната практика на Ендокринното дружество от 2015 г. 3 - Ендокринни заболявания, 44, 2015, № 3, с. 3-9. (Пълен текст в PDF-формат)

    • Препоръки за поведение при тиреоид-асоциирана офталмопатия - Ендокринни заболявания, 44, 2015, № 3, с. 9-18. (Пълен текст в PDF-формат)

    • Преработени препоръки на Американската тиреоидна асоциация за лечение на медуларен тиреоиден карцином (част 1) - Ендокринни заболявания, 44, 2015, № 3, с. 18- 32. (Пълен текст в PDF-формат)

    • Преработени препоръки на Американската тиреоидна асоциация за лечение на медуларен тиреоиден карцином (част 2) - Ендокринни заболявания, 44, 2015, № 3, с. 32 - 38. (Пълен текст в PDF-формат)

    • Преработени препоръки на Американската тиреоидна асоциация за лечение на медуларен тиреоиден карцином (част 3) - Ендокринни заболявания, 44, 2015, № 2, с. 38-40. (Пълен текст в PDF-формат)


bar930

 

bar930