Endokrinni

Ендокринни заболявания

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ


Архив

bar930

Том 44, 2015 г, № 2

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори

    • Г. Богданов, Р. Методиева и Н. Бояджиева. Епигенетика на диабетa - Ендокринни заболявания, 44, 2015, 3-11. (Резюме)

Реферати

    • Диабет и бременност – препоръки на Ендокринното дружество - Ендокринни заболявания, 44, 2015, № 2, с. 12-22. (Пълен текст в PDF-формат)

    • Фармакологично лечение на затлъстяването – препоръки на Ендокринното дружество - Ендокринни заболявания, 44, 2015, № 2, с. 22 - 29. (Пълен текст в PDF-формат)

    • Отвъд миалгичния енцефаломиелит/синдром на хроничната умора - Ендокринни заболявания, 44, 2015, № 2, с. 30- 35. (Пълен текст в PDF-формат)

    • Препоръки на Ендокринното дружество за поведение при акромегалия - Ендокринни заболявания, 44, 2015, № 2, с. 35 - 48. (Пълен текст в PDF-формат)


bar930

Обзори

bar930