Endokrinni

Ендокринни заболявания

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ


Архив

bar930

Том 44, 2015 г, № 1

СЪДЪРЖАНИЕ


Реферати

    • Синдроми на намалена чувствителност към тиреоидните хормони - Ендокринни заболявания, 44, 2015, № 1, с. 3-14. (Пълен текст в PDF-формат)

    • Съвременно лечение на диференцирания тиреоиден карцином - Ендокринни заболявания, 44, 2015, № 1, с. 14 - 30. (Пълен текст в PDF-формат)

    • Съвременно лечение на диференцирания тиреоиден карцином (продължение) - Ендокринни заболявания, 44, 2015, № 1, с. 31- 39. (Пълен текст в PDF-формат)

    • Дефиниране на рефрактерния тиреоиден карцином – подбиране на пациенти за лечение с тирозин-киназни инхибитори - Ендокринни заболявания, 44, 2015, № 1, с. 39 - 44. (Пълен текст в PDF-формат)

    • Нови възможности за системно лечение на агресивния тиреоиден карцином - Ендокринни заболявания, 44, 2015, № 1, с. 44 - 48. (Пълен текст в PDF-формат)

bar930

 

bar930