Endokrinni

Ендокринни заболявания

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ

Архив

bar930

Том 43, 2014 г, № 3

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори

    • Цв. Петранова. Глюкокортикоид-индуцирана остеопороза – разпространение и рискови фактори - Ендокринни заболявания, 43, 2014, № 3, с. 3-11. (Резюме)

Реферати

    • Поведение при възрастни пациенти със субклиничен хипотиреоидизъм – препоръки на Европейската тиреоидна асоциация (2013 г.) - Ендокринни заболявания, 43, 2014, № 3, 12-26. (Пълен текст в PDF-формат)

    • Поведение при установяване на субклиничен хипотиреоидизъм при бременни жени и деца – препоръки на Европейската тиреоидна асоциация от 2014 година (поведение при деца) - Ендокринни заболявания, 43, 2014, № 3, с. 27-34. (Пълен текст в PDF-формат)

    • Нова формулировка на затлъстяването като хронично заболяване – диагностични критерии на Американската асоциация на клиничните ендокринолози и Американското дружество по ендокринология от 2014 година - Ендокринни заболявания, 43, 2014, № 3, с. 35-38. (Пълен текст в PDF-формат)

    • Поведение при пациенти със захарен диабет по време на оперативни процедури и неоперативни интервенции – подобряване на стандарта - Ендокринни заболявания, 43, 2014, № 3, с. 38-48. (Пълен текст в PDF-формат)bar930

Обзори

 

bar930