Endokrinni

Ендокринни заболявания

bar960
Към началната страница Настоящ брой Архив За авторите Други издания на ЦМБ

Архив

bar930

Том 41, 2012 г, № 1

СЪДЪРЖАНИЕ

Реферати

  • Препоръки на Американската диабетна асоциация  за справяне със захарния диабет – кратко  представяне (част първа). - Ендокринни заболявания, 41, 2012, № 1, 3-24. - Пълен текст в PDF-формат

  • Препоръки на Американската диабетна асоциация  за справяне със захарния диабет при специфични групи пациенти (част втора). - Ендокринни заболявания, 41, 2012, № 1, 24-27. - Пълен текст в PDF-формат

  • Нарушения във функцията на щитовидната жлеза – препоръки на Холандската асоциация по вътрешни болести.- Ендокринни заболявания, 41, 2012, № 1, 28-46 - Пълен текст в PDF-формат

  • Справяне с хипергликемията при захарен диабет тип 2 - пациент-централизиран подход - Ендокринни заболявания, 41, 2012, № 1, 47-52.- Пълен текст в PDF-формат

bar930